Přejít k obsahu


Rezonanční kmitočty trakčního pohonu s asynchronním motorem

Citace:
ZEMAN, K., JANDA, M. Rezonanční kmitočty trakčního pohonu s asynchronním motorem . In XXVIII. celostátní konfnrence o elektrických pohonech. Plzeň: ČES, 2003. s. 366-371. ISBN: 80-02-01563-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Resonant frequencies of traction drive with induction motor
Rok vydání: 2003
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: ČES
Autoři: Karel Zeman , Martin Janda
Abstrakt CZ: U trakčních pohonů napájených ze stejnosměrné troleje dochází často ke kmitům elektrických a mechanických veličin. Tato Práce se zabývá výpočtem resonančních kmitočtů trakčního pohonu s asynchronním motorem.
Abstrakt EN: At traction drives, which are fed from DC trolley-line, often occur oscillations of electrical and mechanical quantities. This work deals with calculation of resonant frequencies of drive.
Klíčová slova

Zpět

Patička