Přejít k obsahu


Logika na českých univerzitách

Citace:
DOSTÁLOVÁ, L. Logika na českých univerzitách. Plzeň, 2003.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Logic at the Universities of the Czech Republic
Rok vydání: 2003
Místo konání: Plzeň
Autoři: Ludmila Dostálová
Abstrakt CZ: Logika má na univerzitách v českých zemích za sebou dlouhou a poměrně slavnou tradici. Dnes však, navzdory zdání prosperity a řadě akademických úspěchů, spíše stagnuje, což je vidět především na tom, že se pozvolna vytrácí ze všeobecného povědomí a uzavírá se jen na omezený okruh akademické obce. Při tom by logika měla být nedílnou součástí všeobecného vzdělání. Můj příspěvek se tedy bude na jedné straně zabývat přínosem logiky ke všeobecnému vzdělání, tj. výhodami, které vzdělání v logice přináší bez ohledu na studijní obor, a schopnostmi, které takové vzdělání rozvíjí. Na druhé straně však celá řada oborů využívá konkrétní poznatky či metody z oblasti logiky a logika by proto měla na těchto oborech být součástí studijního plánu nad rámec onoho všeobecného úvodu. Druhá část mého příspěvku se tedy bude věnovat náplni speciálních kurzů logiky na těchto oborech.
Abstrakt EN: Despite series of academic achievements and apparent boom, logic declines within czech universities in these days. The fact that courses in logic gradually disappears from different study programs gives evidence of this trend. However, logic should be an entire part of general education. My contribution follows two goals. Firstly, I would like to explain the importance of logic in general education, i.e. to mention skills developed by training in logic and to describe advantages brought by such an education regardles to the field of study. Secondly, there are several fields of study, which are closely connected with logic, since they use some methods developed in logic or they deal with topics concerning logic. Therefore, courses in logic should extend the general-education course at these fields. I would like to give a brief summarry of these fields and a description of relevant courses in logic.
Klíčová slova

Zpět

Patička