Přejít k obsahu


Systém chránění v sítích vvn a vn

Citace:
BERAN, M., DVORSKÝ, E. Systém chránění v sítích vvn a vn. In Elektroenergetika. Košice: Technical University of Košice, 2003. s. 1-9. ISBN: 80-8906180-X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Protection system in VHV and HV electric power networks
Rok vydání: 2003
Místo konání: Košice
Název zdroje: Technical University of Košice
Autoři: Miloš Beran , Emil Dvorský
Abstrakt CZ: Požadavky na kvalitu dodané energie neustále narůstají, zvláště v období liberalizace trhu s elektřinou. Velký důraz je kladen na nepřerušovanou dodávku elektrické energie. Účinná ochrana energie může zabránit poškození jakéhokoliv zařízení a tím zkrátit dobu přerušení dodávky. Tento článek představuje ochranu sítí jako oddělený systém spolupracujícím s řídícím systémem i dalšími jednotkami.
Abstrakt EN: The demand for quality of given energy is constantly raising in dependence with the liberalisation of the market with electricity. The efficient protection can prevent damage of any distribution device and thereby prevent undesirable protraction of outage time. This article takes network protection as a separate system that co-operate with thecontrol system and other units.
Klíčová slova

Zpět

Patička