Přejít k obsahu


Analýza disperzních a tlumicích vlastností tenké viskoelastické desky

Citace:
ADÁMEK, V., VALEŠ, F., LAŠ, V. Analýza disperzních a tlumicích vlastností tenké viskoelastické desky. In Výpočtová mechanika 2003. Plzeň: Západočeská univerzita, 2003. s. 15-22. ISBN: 80-7082-999-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analysis of disperdion and attenuation behavior of thin viscoelastic plate
Rok vydání: 2003
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Vítězslav Adámek , František Valeš , Vladislav Laš
Abstrakt CZ: Tato práce se zabývá disperzním a tlumicím chováním tenké viskoelastické desky. V první části je pomocí analýzy singularit transformačních obrazů průhybu a úhlu natočení odvozena bezrozměrná disperzní rovnice. Po nalezení disperzních a tlumicích křivek jsou vyšetřovány a diskutovány jejich závislosti na geometrických a materiálových parametrech.
Abstrakt EN: This work concerns the dispersion and attenuation behavior of a thin viscoelastic plate. In the first part, the dimensionless dispersion equation is derived using the singularity analysis of the transforms of plate deflection and deflection angle. After finding the dispersion and attenuation curves, their dependencies on geometric and material parameters are explored and discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička