Přejít k obsahu


Modelování potrubních systémů protékaných vysokorychlostní tekutinou

Citace:
DUPAL, J. Modelování potrubních systémů protékaných vysokorychlostní tekutinou. In Výpočtová mechanika 2003. Plzeň: Západočeská univerzita, 2003. s. 81-88. ISBN: 80-7082-999-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Modelling of the pipeline systems conveying high
Rok vydání: 2003
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Jan Dupal
Abstrakt CZ: V článku je uvedena metodika modelování potrubních systémů protékaných kapalinou. Jsou zde odvozeny koeficientové matice potrubního konečného prvku, korekční koeficientové matice protékání kapaliny a vektor zatížení způsobeného protékající kapalinou.
Abstrakt EN: The paper deals with a methodelogy of modelling of pipeline systems conveying fluid. Coefficient matrices of the pipeline element, correction matrices of the flowing fluid and loading vector caused by fluid, are developed in the paper.
Klíčová slova

Zpět

Patička