Přejít k obsahu


Uplatnění kompozitních materiálů v konstrukci tvářecích strojů

Citace:
STANĚK, J., ČECHURA, M. Uplatnění kompozitních materiálů v konstrukci tvářecích strojů. In TECHNOLÓGIA 2003. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2003. s. 1-3. ISBN: 80-227-1935-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Application of composites in the design of forming machines
Rok vydání: 2003
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Slovenská technická univerzita
Autoři: Jiří Staněk , Milan Čechura
Abstrakt CZ: Příspěvek pojednává o možnostech aplikací nekonvenčních materiálů v konstrukci tvářecích strojů. Jedná se o možné náhrady a podmínky náhrad komponent tvářecích strojů doposud konstruovaných z klasických materiálů. Cílem je zlepšení vlastností stávajících zařízení včetně ekologičnosti jejich konstrukce.
Abstrakt EN: At present we can find applications of composite materials in many fields of human activities. Often a replacement of classical materials in the design of products by composites is very useful and contributes to improving the desired parameters. The research and the development of composites give rise to a question of a proper application of these new materials in the area of the forming machines design. The focus of this paper is to inform the technical public about possibilities in using new unconventional materials in forming machines design and about the research conducted by the Department of Machine Design of the Faculty of Mechanical Engineering in Pilsen.
Klíčová slova

Zpět

Patička