Přejít k obsahu


Příspěvek k výběru hlavních tvarů kmitu primárního okruhu jaderné elektrárny

Citace:
HLAVÁČ, Z. Příspěvek k výběru hlavních tvarů kmitu primárního okruhu jaderné elektrárny. In Výpočtová mechanika 2003. Plzeň: Západočeská univerzita, 2003. s. 105-114. ISBN: 80-7082-999-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: A contribution to the choise of the master mode shapes of the nuclear power plant primary circuit
Rok vydání: 2003
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Zdeněk Hlaváč
Abstrakt CZ: V příspěvku je vysvětlena konstrukce vazební matice tuhosti mezi tlakovou nádobou reaktoru a potrubními smyčkami primárního okruhu jaserné elektrárny. Vazební matice je užita při snižování počtu stupňů volnosti primárního okruhu metodou modální syntézy. Popsána jsou i běžně užívaná kriteria spektrální i modální věrnosti modelů a jejich závislost na stupni kondenzace pro konkrétní jadernou elektrárnu Kozloduj v Bulharsku.
Abstrakt EN: The paper deals with the constitution of coupling stiffness matrix between a reactor preasure vessel and pipe loops of the primary circuit of a nuclear power plant. The coupling matrix is used for descreasing DOF number of the primary circuit in the modal synthesisi method. Commonly used criteria for model spectral and modal fidelity and their dependence of the condensation degree for real power Kozloduj are described.
Klíčová slova

Zpět

Patička