Přejít k obsahu


Harmonická analýza proudu ve stejnosměrném meziobvodu střídače

Citace:
ZEMAN, K., JANDA, M. Harmonická analýza proudu ve stejnosměrném meziobvodu střídače. 22160-7-03. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita , 2003. 40 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Harmonic analysis of current in DC circuit of voltage-fed inverter
Rok vydání: 2003
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Karel Zeman , Martin Janda
Abstrakt CZ: Zpráva se zabývá harmonickou analýzou proudu, který odebírá napěťový střídač z kondenzátoru vstupního LC filtru. Při analýze jsou respektovány skutečné algoritmy pulsně šířkové modulace, realizované řídícím mikropočítačem i ?mrtvé časy? o které je zpožďováno sepnutí větve střídače při přechodu dioda ? tranzistor
Abstrakt EN: This papevork deals with harmonic analysis of current, which takes voltage source inverter from input LC filter. Real function of microcontroler, which generates PWM, is at analysis respected, including dead times at switching in half-bridge
Klíčová slova

Zpět

Patička