Přejít k obsahu


Prosody as a causal system

Citace:
ROMPORTL, J., TIHELKA, D., MATOUŠEK, J. Prosody as a causal system. In Speech processing. Prague: Academy of Sciences of the Czech Republic, 2004. s. 47-52. ISBN: 80-86269-10-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Prosody as a causal system
Rok vydání: 2004
Místo konání: Prague
Název zdroje: Academy of Sciences of the Czech Republic
Autoři: Jan Romportl , Daniel Tihelka , Jindřich Matoušek
Abstrakt CZ: Nástin prozodie jako formálního abstraktního kauzálního systému. Možnost využití Vopěnkovy Alternativní teorie množin.
Abstrakt EN: The paper very briefly outlines set definitions and properties of an abstract causal system. Then we sketch the idea of defining system causality in terms of alternative Vopěnka's semisets which - at least on the onthological basis - describe vagueness of language phenomena much better than "classical" Zadeh's fuzzy sets. The final step is the idea of formalising suprasegmental characteristics of speech as certain relations within a causal system built in the Vopěnka's Alternative Set Theory. Such a way of description should relay on semantical structures of sentences, it should take the "topic-focus articulation" into account, and among other things, it crosses sentence boundaries.
Klíčová slova

Zpět

Patička