Přejít k obsahu


Energetické zatížení řezného procesu v režimu HSC

Citace:
ŘEHOŘ, J., SVOBODA, J., SKOPEČEK, T., HOFMANN, P., HORT, P. Energetické zatížení řezného procesu v režimu HSC. In TECHNOLÓGIA. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2003. s. 1-4. ISBN: 80-227-1935-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Energy load of the cutting process in HSC
Rok vydání: 2003
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Slovenská technická univerzita
Autoři: Jan Řehoř , Jiří Svoboda , Tomáš Skopeček , Petr Hofmann , Pavel Hort
Abstrakt CZ: V oblasti tvoření třísky při vysokorychlostním obrábění je generováno velké množství tepla. Tepelné zatížení vznikající během HSC obrábění forem a zápustek v tvrdém stavu má vliv na jakost a integritu obrobeného povrchu. Příspěvek se zabývá analýzou a hodnocením vlivu řezné rychlosti a posuvu na tepelné zatížení povrchu obrobku při HSC frézování. Pro vyčíslení celkového výkonu obrábění, resp. vznikajícího tepla, byly měřeny řezné síly pomocí piezoelektrického tří-složkového dynamometru. Současně byla měřena teplota obrobeného povrchu. Výsledky měření teploty obrobeného povrchu a celkového výkonu obrábění byly porovnány. Výsledkem příspěvku je stanovení poměru tepelného zatížení obrobeného povrchu pro dané řezné podmínky a určení vlivu jednotlivých parametrů řezání na množství tepla přestupujícího do obrobku při HSC obrábění.
Abstrakt EN: There is an enormous heat rise in the chip forming area when High Speed Cutting is used. The heat rise during machining could be major for the workpiece surface quality, mainly for the workpieces as are moulds and dies. According to the experiments the influence of cutting speed and feed rate on heat transfer into the workpiece was analysed. Simultaneously the cutting forces were measured in order to evaluate power requirements for cutting. The results from hest and cutting forces measuring were compared.
Klíčová slova

Zpět

Patička