Přejít k obsahu


Ověření funkce systémů odolných proti poruchám metodou simulací

Citace:
HEROUT, P. Ověření funkce systémů odolných proti poruchám metodou simulací. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2003, 129 s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Functional verification of fault tolerant systems using of simulation
Rok vydání: 2003
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Pavel Herout
Abstrakt CZ: Práce přispívá k rozvoji poznání v oblasti systémů odolných proti poruchám, modelování a simulaci a metodice injekce poruch. Jedná se o metodiky návrhu simulačního modelu (včetně vhodné softwarové struktury programových modulů), validace modelu, návrhu a výběru vhodné aplikace a metodiku pro (polo)automatizované masivní testování pomocí injekce poruch.
Abstrakt EN: The work concentrates knowledge from the field of fault tolerant systems, simulation and a methodology of fault injection. They are methodologies of proposal of simulation model, a sophisticated model validation, a proposal, selection and design of application and a methodology of (semi)automatic massive testing using by fault injection.
Klíčová slova

Zpět

Patička