Přejít k obsahu


Idiomatická spojení v hovorové francouzštině z pohledu cizinců

Citace:
KOLÁŘÍKOVÁ, D. Idiomatická spojení v hovorové francouzštině z pohledu cizinců. Cizí jazyky.: časopis pro teorii a praxi, 2017, roč. 60, č. 4, s. 29-38. ISSN: 1210-0811
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Idioms in spoken french from a foreigners perspective
Rok vydání: 2017
Autoři: PhDr. Dagmar Koláříková Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem tohoto článku je ukázat, že v procesu učení se cizímu jazyku patří mezi nejnáročnější jevy ovládání idiomů. Vzhledem k tomu, že odrážejí myšlení a život jednotlivců, obvykle je nemůžeme doslovně překládat a často také nejsou uvedeny v běžných slovnících. Článek je založen na analýze několika idiomů, které byly publikovány v knize Mots étranges pour des étrangers. Zaměřuje se na idiomatická spojení v hovorové francouzštině, jejichž společným prvkem je internacionalismus. Etymologie a význam každého pojmu jsou ilustrovány francouzskými idiomy a jejich ekvivalentem v českém jazyce.
Abstrakt EN: The aim of this article is to demonstrate that during the process of learning a foreign language, idioms are the most challenging to master. Given that they reflect the mindset and lives of individuals, idioms, usually, cannot be translated literally and they are also frequently omitted from standard dictionaries. The article is based on the analysis of several idioms compiled by FLE students (the French as a foreign language study field) from the University of Savoy, and published in the book Mots étranges pour des étrangers. It features idiomatic expressions the joint element of which is internationalism. The etymology and meaning of each term is illustrated by French idioms, and by its equivalent in the Czech language.
Klíčová slova

Zpět

Patička