Aktuality webu ZČU https://zcu.cz/ Univerzita vysadí Strom svobody https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1702.html Lípa srdčitá bude připomínat sté výročí Československa. <p>Na podnět Fakulty filozofické se také Západočeská univerzita připojí k projektu <b>Stromy svobody 1918 – 2018 </b>a oslaví sté výročí vzniku Československa vysazením lípy srdčité. </p> <p>Na slavnostní sázení stromu jsou všichni zváni <b>24. října ve 12.30 hodin do areálu kampusu</b> ZČU na Borech. Strom pak bude růst v prostoru <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://www.stromysvobody.cz/DetailVysadby.aspx?id=722" title="Link: https://www.stromysvobody.cz/DetailVysadby.aspx?id=722">mezi budovou Fakulty strojní a menzou</a>, poblíž sakury, již 15. října vysadili coby <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=1698">Strom Olgy Havlové zástupci</a> ZČU a Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Výsadby lípy srdčité se zúčastní rektor ZČU Miroslav Holeček, děkan Fakulty filozofické David Šanc a další hosté.</p><p><i>„Před sto lety lidé sázeli stromy symbolizující nově založenou republiku, dnes si vysazením stromu chceme připomenout ideje, na nichž byla založena, a zdůraznit význam hodnot, jako je svoboda, demokracie, ale také úcta k druhému a samozřejmě význam výchovy a vzdělání,“</i> říká rektor ZČU. Během slavnostní události zazní jeden z tří trojhlasých ženských sborů Bedřicha Smetany a lidové písně v podání Dívčího akademického sboru Fakulty pedagogické ZČU.<br></p> <p>Roční kampaň Stromy svobody 1918 – 2018 spustila u příležitosti letošního výročí Nadace Partnerství. Její zástupci s pomocí veřejnosti nejen hledají stromy vysazené v roce 1918 a jejich majitele motivují, aby je nechali prohlásit za památné, ale také jim pomáhají získat finance na jejich ošetření. V neposlední řadě také vyzývají k výsadbě nových stromů. Všechny stromy, které se zatím podařilo najít či které se budou vysazovat, jsou k vidění na interaktivní <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://www.stromysvobody.cz/">mapě České republiky</a>.</p> Thu, 18 Oct 2018 22:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1702.html 2018-10-18T22:00:00Z Západočeská univerzita přivítá už popáté své absolventy https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1704.html <b></b>Setkat se s bývalými spolužáky, zavzpomínat, strávit příjemný den na své alma mater – takovou možnost budou mít absolventi ZČU v pátek 2. listopadu na 5. ročníku Festivalu absolventů. Univerzita je zve na prohlídky výzkumných center a na slavnostní večer.<b></b> <p><i>„Školy mají to výsadní postavení, že se významně zapíší do života každého člověka. Už proto se má univerzita o své absolventy zajímat, sledovat jejich kariéru a být s nimi v kontaktu. Festival absolventů je jednou z příjemných příležitostí k setkání s našimi bývalými studenty,“</i> říká rektor Západočeské univerzity Miroslav Holeček.<br></p> <p>Univerzita otevře svým absolventům všechna čtyři <b>výzkumná centra</b> – RICE, RTI, NTIS. Během exkurzí, které budou probíhat od 16 hodin, se bývalí studenti mohou přesvědčit, jaké zázemí dnes univerzita vědcům nabízí a jakou cestu urazila, co se týče podmínek pro vědu a výzkum. Čas mezi prohlídkami výzkumných center si hosté mohou zkrátit procházkou po areálu univerzity nebo <b>posezením v některé ze tří univerzitních kaváren</b>, které budou otevřeny až do 19 hodin. <i>„Přáli bychom si, aby naši bývalí studenti využili možnosti projít se kampusem, prohlédnout si, co se od dob jejich studií změnilo, a připomenout si studentská léta,“</i> vyzývá rektor.</p> <p>Přesně v 19 hodin začne <b>slavnostní večer</b> <b>v budově Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara</b>, během kterého vystoupí sami studenti a absolventi. Hosté se mohou těšit na koncert akademických sborů, vystoupení kapely One Dollar Jazz, módní přehlídku studentů oboru Fashion Design nebo vystoupení nového cirkusu v podání Žongléros Ansámbl.</p> <p>Mezi absolventy ZČU patří ředitel Jaderné elektrárny Temelín Jan Kruml, ředitel Ústavu pro jazyk český AV ČR Martin Prošek, ředitel Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje Daniel Bechný, šéf společnosti Bohemia Sekt Ondřej Beránek, horolezec Jan Trávníček, čtyřnásobný mistr ČR v triatlonu Přemysl Švarc nebo také jediný český designér stavebnice Lego Milan Reindl a řada dalších. Někteří bývalí studenti ZČU pozdraví své spolužáky přímo z pódia. Dostatek času bude během večera i na setkání a rozhovory, chybět nebude hudba k tanci a občerstvení.</p> <p><i>„Absolventi jsou vlastně našimi ambasadory. Jsme hrdi na jejich úspěchy, rádi s nimi spolupracujeme, a budeme velmi potěšeni, když přijmou pozvání na Festival absolventů,“ </i>zve rektor Miroslav Holeček.<i> &nbsp;</i><b>Pro účast na Festivalu absolventů se stačí zaregistrovat prostřednictvím webových stránek Západočeské univerzity </b><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.zcu.cz/"><b>www.zcu.cz</b></a><b> do čtvrtka 24. října.</b></p><p><i></i></p> <p><i>Klub absolventů ZČU vznikl v roce 2010 a v současnosti má dva a půl tisíce členů. Univerzita s nimi komunikuje prostřednictvím newsletterů, webových stránek </i><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.absolvent.zcu.cz/"><i>www.absolvent.zcu.cz</i></a><i> nebo <a href="https://www.facebook.com/absolventzcu/?__tn__=kC-R&amp;eid=ARD8yLHLzvf6TieTq3_jdoEJF_sfNXo37Xcomdi9xzVPIjreMBUGEYLFMPkXOAUnScTHO_m6suU6u4KM&amp;hc_ref=ARRpOLmRT8qdbaW5K0A1JJGl9cdRaG4e9B8ftEzJaObEKG0p2xdWNW3SA0HXO8MPkDQ&amp;fref=nf&amp;__xts__[0]=68.ARC6H5FgdJOCuDqZm91I9wSX-s5DO9EYPVAdJmVyaQiOT3oC0Yrdxg0vxnLsF0PXDp7IY4ooP9lzetnIcJnc7XsOAI66NnuM4h-8cO4QqWTn9myZ0M92E-Q2ZhP6YtHSvzl0vd722H2J7oaLx2RgRGQ-NjVaM7z_gOLYBU1Snj7Aqg4bLTbsqA" target="_blank" rel="nofollow" title="Link: https://www.facebook.com/absolventzcu/?__tn__=kC-R&amp;eid=ARD8yLHLzvf6TieTq3_jdoEJF_sfNXo37Xcomdi9xzVPIjreMBUGEYLFMPkXOAUnScTHO_m6suU6u4KM&amp;hc_ref=ARRpOLmRT8qdbaW5K0A1JJGl9cdRaG4e9B8ftEzJaObEKG0p2xdWNW3SA0HXO8MPkDQ&amp;fref=nf&amp;__xts__[0]=68.ARC6H5FgdJOCuDqZm91I9wSX-s5DO9EYPVAdJmVyaQiOT3oC0Yrdxg0vxnLsF0PXDp7IY4ooP9lzetnIcJnc7XsOAI66NnuM4h-8cO4QqWTn9myZ0M92E-Q2ZhP6YtHSvzl0vd722H2J7oaLx2RgRGQ-NjVaM7z_gOLYBU1Snj7Aqg4bLTbsqA">facebookového profilu</a>. Letos v červnu ZČU oslovila své absolventy prostřednictvím kampaně v ulicích Plzně se sloganem Zůstaňte součástí svojí univerzity.&nbsp;&nbsp;</i></p> Wed, 17 Oct 2018 22:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1704.html 2018-10-17T22:00:00Z Vědci z centra NTIS pomáhají lékařům bojovat s Crohnovou chorobou u dětí https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1624.html Fakultu aplikovaných věd Západočeské univerzity, Fakultní nemocnici Plzeň a hnutí Stonožka spojuje výzkum a vývoj speciální aplikace na podrobné sledování nejmladších pacientů. <p>Sto sedmdesát dětí ve věku od tří do devatenácti let z celého Plzeňského kraje je pod dohledem lékařů Dětské kliniky Fakultní nemocnice Plzeň. Trpí chronickým zánětlivým onemocněním trávicího traktu, buď takzvanou Crohnovou chorobou, nebo ulcerozní kolitidou. Lékaři všechny pacienty velmi podrobně sledují a se zpracováním obrovitého objemu shromážděných dat jim pomáhá speciální software vyvinutý informatiky výzkumného centra NTIS Fakulty aplikovaných věd ZČU. </p> <p>Software je jedinečný. Kromě statistických údajů totiž dokáže lékařům podat také pomocnou ruku při léčbě zmíněných chorob.</p> <p>Podle Jany Klečkové z Katedry informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd oslovila nemocnice univerzitu ve chvíli, kdy už lékaři nemohli množství dat zpracovávat sami.<i> „Obrátili se na nás, zda bychom jim se sběrem a evidencí údajů a jejich následnou prezentací mohli pomoci. Jsou to základní údaje o dětských pacientech, sledované údaje z laboratoří, klasické odběry krve a podobně, zaznamenává se také růst dítěte, jeho váha a rovněž výsledky sofistikovanějších vyšetření, jako je sono a podobně,“ </i>popisuje.</p> <p>Na sběru dat je přitom nejdůležitější, že se všechna uchovávají pro budoucí zpracování. <i>„To je důležité. Nejde o obyčejnou statistiku, protože tato nasbíraná data začnou vypovídat až později, až je bude možné vidět v širším časovém kontextu. Crohnova nemoc je totiž zrádná v tom, že je prakticky nevyléčitelná. Lékař může pacienta jen uvést do stavu bez obtíží, ale ukazuje se, že nemoc se téměř pravidelně vrací. U někoho dříve, u někoho později, ten časový interval je různý. A naše data to vše zachycují,“ </i>pokračuje Jana Klečková.</p> <p>Vyhodnocování shromážděných údajů je to hlavní, co software nabízí. Lékař si totiž může ze všech 170 pacientů vybrat jednoho a podívat se, jak se u něj během let choroba vyvíjela, kdy léčba zabírala a kdy se míjela účinkem. Profil takového pacienta pak může například porovnat s jinými, kteří mají podobné výsledky, a může podle něj upravit jeho léčbu. <i>„Ukazuje se, že každému pacientovi se léčba ujímá jinak. My se snažíme pomoci najít pro každého tu, která mu bude vyhovovat. Na základě všech údajů, které máme dispozici, je možné léčbu nastavit, aby byla pro dítě nejméně bolestivá, nejvíce šetrná a zároveň efektivní,“</i> říká Jana Klečková.</p> <p>Všechna data podléhají té nejpřísnější ochraně, jsou zabezpečena v souladu s aktuální legislativou ČR a obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů. Zpracovatelé pracují s anonymizovanými a pseudoanonymizovanými informacemi, ale lékařům se po přihlášení do aplikace ukáží kompletní údaje. Jedním z významných výsledků, jež vznikly v centru NTIS, je také takzvaný semafor – orgány na nákresu lidského těla mění barvu podle toho, který z nich právě je či není zasažen nemocí. Zelené jsou v pořádku, oranžové horší, červené nejhorší. <i>„Lékaře to upozorní. Postupně vidí, jak se oblast onemocnění zmenšuje nebo zvětšuje,“ </i>dodává Jana Klečková.</p> <p>V současné době mají lékaři k dispozici zpracované údaje za období od roku 2000 do roku 2015 a centrum NTIS začíná vyhodnocovat období 2015 – 2018. Univerzitě a nemocnici přispělo vloni na výzkum půlmilionovou částkou hnutí <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.stonozka.org/">Na vlastních nohou – Stonožka</a>. Stalo se to už <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=1237">podruhé</a>.</p> Wed, 17 Oct 2018 22:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1624.html 2018-10-17T22:00:00Z Rektor volgogradské univerzity navštívil ZČU https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1699.html Rektor ZČU Miroslav Holeček se v pondělí 15. října setkal s profesorem Alexandrem M. Korotkovem, rektorem Volgogradské státní sociálně-pedagogické univerzity (VSSPU).<br><br> Rektora Alexandra Krotkova doprovázela manželka Natalia Korotkova a děkanka Filologické fakulty volgofradské univerzity profesorka Evgeniya Brysina. Tříčlenná delegace přijela na Západočeskou univerzitu v rámci kreditové mobility Erasmus+. <br><br>Univerzita ve Volgogradu, jejíž historie sahá až do roku 1931, je jednou z vůdčích univerzit v rámci pedagogických a lingvistických vysokoškolských institucí v Ruské federaci. Má asi 10 500 studentů, kteří studují na devíti fakultách. Součástí VSSPU jsou také čtyři instituty. <br><br>S volgofradskou univerzitou spolupracuje od 70. let Fakulta pedagogická ZČU. V roce 1989 byla spolupráce přerušena a další smlouvy byly uzavřeny počínaje rokem 2002. Kromě rektora Západočeské univerzity se proto česko-ruského setkání zúčastnil i děkan Fakulty pedagogické Miroslav Randa, Michaela Pešková, vedoucí katedry ruského jazyka této fakulty, a její kolegyně Jiřina Svobodová.<br><br>Po setkání s rektorem si hosté z Volgofradu prohlédli budovu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara a Fakulty aplikovaných věd. Děkanka Filologické fakulty VSSPU Evgeniya Brysina si nenechala ujít navštěvu Ruského centra na UJP. <br><br> V průběhu týdne delegace navštíví také Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Prahu. <br> Tue, 16 Oct 2018 22:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1699.html 2018-10-16T22:00:00Z Studenti diskutovali s manažery pivovarnické skupiny Asahi https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1700.html Zástupci nejvyššího vedení společností v Česku, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku a Rumunsku se ve středu 17. října setkali v Univerzitní knihovně na Borech se studenty Západočeské univerzity. Hlavním tématem diskuse byla udržitelná ekonomika.<br> Slyšet názory na takzvanou cirkulární ekonomiku z úst studentů a podívat se na danou problematiku jejich pohledem, to bylo cílem návštěvy manažerů z evropských společností <b>pivovarnické skupiny Asahi</b> na ZČU. Diskutovat s nimi přišla přibližně třicítka studentů napříč fakultami – z Fakulty pedagogické dokonce dorazila v rámci výuky angličtiny celá skupina pod vedením vyučující Barbory Reynaert. V průběhu diskuse zazněly názory nejen na ekologická témata, ale například také na téma jistoty a bezpečnosti v budoucnu nebo roli sociálních sítí v komunikaci dnešních mladých lidí. <br><br>Manažeři pivovarnické skupiny i studenti hodnotili výměnu názorů a vzájemné sdílení rozdílných pohledů na problematiku udržitelné ekonomiky jako velmi přínosné.<br><br>Součástí skupiny Asahi je také Plzeňský Prazdroj, s nímž Západočeská univerzita spolupracuje již řadu let. <b>Studenti ZČU se v největším plzeňském pivovaru účastní stáží a speciálních studentských programů</b>, které jim pomáhají se startem kariéry. Plzeňský Prazdroj je také významným partnerem univerzitních akcí, například <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://www.youtube.com/watch?v=muKXXM0RD0A">Běhu s rektorem</a> či <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=1658">Festivalu absolventů</a>. Některé akce, vesměs ty určené studentům, se odehrávají také přímo v areálu Prazdroje - patří mezi ně například festival studentských hudebních skupin <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://www.facebook.com/pg/susZCU/photos/?tab=album&amp;album_id=2033169626939078&amp;__xts__%5B0%5D=68.ARA9xxhSuYuMXY-ODUyBxAXTH9LZsuVP7nI8VXvzVAfm0Ips9HCPfiJPkfRCyu11ha4eCtOJQ6kUvUOac_XuVEP1tedF2iiZWUpdf4uIhZpPlD8W4qzkdHw-1iCOHBQOJE7o6e_2smNb04JPR4wFuNOCKhmixtpauRBFWBropUQ2NpH0X3sNmfzeKH6JoMClvOnznPlncNAjtTuJlxtg9mVFJ158vmV7KPo0&amp;__tn__=-UK-R">Kapeláž</a> a stále oblíbenější <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=1663">Pivo s rektorem</a>, jehož třetího ročníku se letos v říjnu účastnilo přes třináct stovek studentů.<br><br><br><br> Tue, 16 Oct 2018 22:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1700.html 2018-10-16T22:00:00Z Archeologové a studenti Fakulty filozofické ZČU zmapovali pozůstatky pracovního tábora Nikolaj https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1701.html <b></b>Vědci a studenti z katedry archeologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity prováděli výzkum nedaleko Jáchymova. <b></b>Jedenáctičlenná skupina vědců a studentů z katedry archeologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity uskutečnila od 4. do 10. října archeologický výzkum pozůstatků tábora nucených prací a trestného nápravného tábora Nikolaj nedaleko Jáchymova. Šlo o vůbec první systematický archeologický výzkum tábora sloužícího represím komunistického režimu v Evropě. Historické poznání komunistických táborů se tak rozšiřuje o bezprostřední hmotný záznam. Výzkum ukázal, že materiální pozůstatky tábora se kompletně dochovaly pod dnešním povrchem. Vědci odhalili část vězeňského baráku, nalezli relikty ohrazení tábora, strážních věží i artefakty dokumentující každodenní život vězňů.<br><p><i>„V první etapě jsme na jaře a v létě realizovali neinvazivní výzkum, který určil přesnou lokalizaci tábora a zmapoval jeho povrchově dochované pozůstatky. Následný odkryv vzorku plochy prokázal, že hmotné pozůstatky tábora se kompletně dochovaly pod dnešním povrchem,“</i> říká Pavel Vařeka, vedoucí katedry archeologie Fakulty filozofické ZČU, pod jehož vedením výzkum tábora Nikolaj na Jáchymovsku (okr. Karlovy Vary) probíhal. Tábor, který sloužil v letech 1950 ‑ 1951 jako tábor nucených prací a poté v rozmezí let 1951 ‑ 1958 jako nápravně pracovní tábor, je podle Vařeky jedním z nejlépe zachovaných komunistických „lágrů“ na našem území. Umístěno v něm bylo až 1000 vězňů. Uskutečněný výzkum je vůbec prvním systematickým archeologickým výzkumem tábora sloužícího represím komunistického režimu v Evropě. „<i>Menší záchrannou akci už realizovali v táboře Svornost v roce 2015 kolegové z Národního památkového ústavu. V rámci našeho projektu plánujeme cílený výzkum všech dochovaných táborů na Jáchymovsku s důrazem na neinvazivní metody doplněné menšími sondážemi,“ </i>doplňuje Vařeka. Pracovně archeologové hovoří o „archeologii československého uranového gulagu“.</p> <p><i>„Sondáž odhalila část jednoho vězeňského baráku, pozůstatky zbořené tzv. korekce, tedy vlastně „vězení ve vězení“, včetně železné okenní mříže z jedné cely, a relikty ohrazení tábora s ostnatými dráty, strážními věžemi a tzv. postřelovaným pásmem,“</i> popisuje Pavel Vařeka. V táboře plzeňský tým, tvořený třemi akademickými pracovníky a osmi studenty, nalezl také artefakty, které dokumentují každodenní život vězňů - součásti obuvi, hygienické potřeby (kartáček na zuby, pasta) nebo skleněné lahvičky od léků.</p> <p>Výzkum ukázal i způsob likvidace tábora, jejímž cílem bylo zahladit jakékoliv stopy, které by mohly svědčit o jeho existenci. <i>„Odkryv odhalil zděné části staveb, které byly zbořeny, a místo bylo srovnáno se zemí buldozery,“ </i>přibližuje Pavel Vařeka.</p> <p>Na Jáchymovsku se podle něj dodnes dochovala největší koncentrace reliktů táborů z konce 40. a 50. let na území České republiky, zřízených komunistickým režimem pro nesvobodné pracovní síly. <i>„Tisíce politických vězňů musely v této oblasti v otřesných podmínkách dobývat a zpracovávat uranovou rudu, která byla dodávána Sovětskému svazu pro výrobu atomových zbraní. Historické poznání komunistických táborů bylo dosud založeno na písemných pramenech a vzpomínkách bývalých politických vězňů. Archeologie umožňuje rozšířit toto svědectví o hmatatelné důkazy, o bezprostřední hmotný záznam komunistických represí,“ </i>připomíná Pavel Vařeka.</p> <p>Terénní archeologický výzkum na Jáchymovsku je součástí mezinárodního projektu “Accessing Campscapes: Inclusive Strategies for Using European Conflicted Heritage“ (iC-ACCESS; program HERA - Humanities in the European Research Area), na jehož řešení se podílí šest evropských univerzit. Projekt se zaměřuje na interdisciplinární výzkum pracovních, internačních, koncentračních a vyhlazovacích táborů, které sloužily ve 20. století nacistické a komunistické totalitě k masovým represím a k likvidaci celých skupin obyvatelstva, definovaných ideologicky podle rasového nebo třídního klíče. Plzeňský tým se zaměřuje na mapování bývalých táborů a studium jejich hmotných pozůstatků archeologickými metodami na našem území a ve spolupráci se zahraničními partnery také v dalších zemích.</p> <p>Ještě před výzkumem archeologové přímo na místě prováděli rozhovory s bývalými vězni a ptali se jich na život v táboře, jeho uspořádání, konstrukci jednotlivých staveb apod. <i>&nbsp;„Bylo pro nás velkou ctí, že jsme mohli přímo na místě výsledky výzkumu představit jednomu bývalému politickému vězni z Nikolaje,“</i> říká Pavel Vařeka. Archeologové také spolupracují s neziskovou organizací Post Bellum, která je českým partnerem v uvedeném projektu a její unikátní databáze Paměť národa obsahuje množství rozhovorů s bývalými politickými vězni z jáchymovských lágrů. S pracovníky z Národního památkového ústavu výzkumníci konzultovali metody dokumentace a diskutovali způsob ochrany těchto opomíjených archeologických památek moderních dějin.</p> <p>Výzkum bude pokračovat na jaře a v létě 2019, a to jak v táboře Nikolaj, tak i v dalším dobře zachovaném táboře Eliáš II, který se nachází nedaleko. Do příštího roku by tematiku komunistických lágrů měla přiblížit i mobilní aplikace založená na principu rozšířené reality, která návštěvníky na místě provede celým táborem, zrekonstruuje, jak tábor vypadal, ukáže, jaké artefakty archeologové našli, a především nabídne rozhovory s bývalými vězni.</p><b></b> Tue, 16 Oct 2018 22:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1701.html 2018-10-16T22:00:00Z V kampusu roste Strom Olgy Havlové https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1698.html Sakura před budovou Fakulty strojní připomíná nedožité pětaosmdesáté narozeniny bývalé první dámy. <p>Při příležitosti letošních nedožitých 85. narozenin bývalé první dámy vysadili v pondělí 15. října v kampusu ZČU na Borských polích rektor ZČU Miroslav Holeček, zástupkyně Výboru Dobré vůle Olgy Havlové Libuše Bautzová a Eva Kvasničková a předseda správní rady ZČU Václav Šimánek "<b>Strom Olgy Havlové</b>". Je jedním z 85 stromů po celé České republice, které mají připomínat osobnost této mimořádné ženy. </p> <p>Vysazení sakury se uskutečnilo v souvislosti s konferencí <b>Dobrá praxe</b>, která se bude konat od 17. do 18. října v Techmania Science Center a poskytne příležitost pro sdílení zkušeností v oblasti podpory osob se specifickými potřebami, a to jak ve vztahu k jejich vzdělávání, tak k jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Konferenci pořádá Informační a poradenské centrum (IPC) Západočeské univerzity v Plzni a je jednou z aktivit centra, které přesahují hranice univerzity.&nbsp;</p> Sun, 14 Oct 2018 22:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1698.html 2018-10-14T22:00:00Z Úspěšní absolventi ZČU v německých firmách - 2. díl https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1681.html Absolvent oboru Strojní inženýrství Fakulty strojní Miloslav Štýs pracuje ve společnosti KIEFEL Automotive od roku 2016. "Praxe nasbíraná během studia pro mě byla velice důležitá," říká. <p><b>Miloslav Štýs, absolvent oboru Strojní inženýrství na Fakultě strojní</b>, pracuje ve společnosti KIEFEL Automotive od roku 2016. Nyní jako vedoucí frézárny a programování dohlíží na chod frézárny se dvěma směnovými mistry a 18 CNC frézaři a v oddělení programování řídí práci deseti programátorů.</p> <p>Je druhým <b></b>z úspěšných absolventů ZČU v německých firmách, které vám <b>každé pondělí </b>představujeme. </p><p><br></p> <p><b>Proč jste si pro svoji budoucí kariéru vybral právě firmu </b><b>KIEFEL Automotive?<br></b><i>Hlavním důvodem bylo výrobní portfolio firmy. Klíčové pro mě bylo, že firma disponuje svojí konstrukcí, výrobou, montáží a dalšími důležitými odděleními, jako je nákup, odbyt atd. Jsou zde vidět návaznosti mezi jednotlivými odděleními, což je velice přínosné pro rozvoj člověka. Největším magnetem pro mě však byl strojní park a hotové dílce z oddělení frézárny.</i></p> <p><b>Čím vás práce pro německou firmu obohatila?<br></b><i>Nyní mám znalosti z oblasti automotive, největším přínosem je pro mě ale znalost technologie výroby nástrojů a zařízení. Dále mi firma umožnila poznat evropská města a výrobní závody předních světových výrobců automobilů. Obecně mohu říci, že práce v KIEFEL Automotive je velice zajímavá a každý den přináší nová a nová poznání.</i></p> <p><b>Získával jste pracovní zkušenosti již během studia?<br></b><i>Ano, bez toho to nejde. Během studia jsem pracoval v otcově firmě, která se věnuje CNC soustružení, dále mám zkušenosti z podniků ŠKODA TVC nebo Gühring.</i></p> <p><b>Jak vám ve vaší kariéře pomohly znalosti získané na ZČU?<br></b><i>Nejdůležitější je pro mě znalost technologie výroby, řezného procesu, za což vděčím docentu Řehořovi, dále zásady při tepelném zpracování získané od docenta Kříže, znalosti obrábění, používání řezných nástrojů a zvyšování jejich parametrů. Kromě toho mi univerzita poskytla všeobecný rozhled, který mnohdy stačí pro efektivní vyřešení komplikací při výrobě. Klíčem k úspěchu jsou taktéž jazyky.</i></p> <p><b>Co byste doporučil budoucím absolventům?<br></b><i>Nejdůležitějším krokem je sbírat informace z jednotlivých předmětů na univerzitě, mít brigádu v daném oboru a obě tyto části propojit. Znalosti z univerzity + praxe = klíč k úspěchu.</i></p><p><i><br></i></p><p>Firma<b> KIEFEL Automotive s. r. o. </b>konstruuje a vyrábí nástroje, stroje a zařízení pro výrobu interiérových a akustických dílů vozidel pro důležité hráče v automobilovém průmyslu. Výrobní program zahrnuje nástroje na lisování, kašírování, vypěňování a stříhání, měrky a speciální stroje určené pro výrobu například stropních panelů, přístrojových desek, dveřních a podlahových obložení či izolací motoru.<br></p><p><a target="_blank" rel="nofollow" href="https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=1679" title="Link: https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=1679">Minulý týden jsme vás seznámili s Petrou Housarovou ze společnosti Gerresheimer Horšovský Týn.</a></p><p><small>Medailonek absolventa vznikl v rámci platformy „Science &amp; Industry“ Západočeské univerzity v Plzni, jejímiž partnery jsou Obchodní a průmyslová komora Regensburg a Česko-německá obchodní a průmyslová komora.</small><br></p> Sun, 14 Oct 2018 22:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1681.html 2018-10-14T22:00:00Z Sportovní program ZČU Western Stars se představí studentům https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1690.html Představení Sportovního programu ZČU Western Stars a jeho partnerů, turnaj v bubble fotbalu, soutěže, občerstvení - takový bude Den sportovního programu neboli Western Stars Day, který se uskuteční v univerzitním kampusu na Borských polích v úterý 16. října.<br> <p>Sport – to nejsou jen tvrdé tréninky, fyzické výkony, ale hlavně zábava. A o tu během Dne sportovního programu půjde především. V univerzitním kampusu na Borských polích budou totiž probíhat <b>turnaje v bubble fotbalu</b>, tedy disciplíně, při níž hráči sice hrají fotbal, ale na sobě mají obrovské nafukovací bubliny, které jim dovolují přiblížit se k sobě nejvýše právě na vzdálenost bubliny. Co se stane, když se dva hráči oděni do těchto bublin srazí, si můžete sami vyzkoušet nebo se přijít podívat.</p><p>Zápis přihlášených týmů bude na probíhat od 7:45 do 8:45 hodin a po krátkém přivítání začne v 9 hodin netradiční sportovní klání v bublinách. Po odpoledních semifinálových zápasech vypukne v 16 hodin boj o zlato. Zájemci se stále mohou registrovat, a to prostřednictvím emailu odeslaného na adresu bublefotbalzcu@seznam.cz. Veškeré informace jsou dostupné ve <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://www.facebook.com/events/272441500013646/" title="Link: https://www.facebook.com/events/272441500013646/">facebookové pozvánce na Western Stars Day</a>. </p><p></p><p> </p><p>Všem účastníkům akce, ať budou závodit, nebo se dívat, slibují organizátoři příjemně strávený den, kde nebude chybět doprovodný program, soutěže, občerstvení a posezení.<br></p><p></p> Mon, 08 Oct 2018 22:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1690.html 2018-10-08T22:00:00Z Jak podpořit osoby se specifickými potřebami? Konference Dobrá praxe umožní výměnu zkušeností https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1682.html <p>Informační a poradenské centrum ZČU zve na konferenci Dobrá praxe, která se uskuteční od 17. do 18. října v plzeňské Techmanii. V pondělí 15. října bude jako jedna z prekonferenčních aktivit vysazen v kampusu ZČU strom na památku Olgy Havlové.</p> <p>Poskytnout prostor pro setkání a sdílení dobré praxe a zkušeností zejména v oblasti podpory osob se specifickými potřebami, a to jak v ve vztahu k jejich vzdělávání, tak uplatnitelnosti na trhu práce, to je cíl konference, která se uskuteční v půlce října v Techmanii. Určena je pro pedagogické pracovníky, výchovné poradce, poradenské a podpůrné pracovníky, pro pracovníky v sociálních službách a pro všechny, kteří se o danou problematiku zajímají.</p><p>Témata jsou zaměřena na dobrou praxi, a to jak ve vzdělávání, tak v profesním uplatnění osob se specifickými potřebami. Hovořit se bude o edukaci žáků s poruchami sluchu, vzdělávání dětí s autismem, o zaměstnávání lidí s duševním onemocněním a <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://bezbarier.zcu.cz/konference-dobra-praxe/program">řadě dalších oblastí</a>. Mezi <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://bezbarier.zcu.cz/konference-dobra-praxe/prednasejici">přednášejícími</a> se objeví čeští i zahraniční lektoři, kteří se danými tématy zabývají v praxi. </p><p><a target="_blank" rel="nofollow" href="https://bezbarier.zcu.cz/konference-dobra-praxe/registrace">Registrační formulář</a> a další informace o akci zájemci naleznou na <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://bezbarier.zcu.cz/">webových stránkách</a>. Účast na konferenci je bezplatná.</p><p>Už v pondělí 15. října v 15 hodin bude v kampusu univerzity vysazen strom, který připomene osobnost Olgy Havlové, zakladatelky Výboru Dobré vůle, která by se letos dožila 85 let. V roce 1993 zasadila Olga Havlová v Olomouci v prostorách dětského centra „lípu dobré vůle“. Strom v areálu Západočeské univerzity bude <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.vdv.cz/projekty/rok-olgy-havlove/">jedním z 85 po celé České republice</a>, již mají uctít tuto mimořádnou ženu, která nikdy nebyla lhostejná k potřebám lidí jakkoliv znevýhodněných.&nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p>Konference je financována z evropských projektů: ESF Projekt Západočeské univerzity v Plzni (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287) a Vzděláním k úspěchu bez bariér (CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0003942).</p><p><img alt="" src="https://info.zcu.cz/img/op-vvv.jpg"><br></p> Sun, 07 Oct 2018 22:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1682.html 2018-10-07T22:00:00Z