Přejít k obsahu

Studijní předpisy

Předpisy upravující studium na ZČU v Plzni

 

Dokument
Popis
Studijní a zkušební řád účinný od 1. září 2012
Stipendijní řád úplné znění ze dne 5. června 2009
Řád celoživotního vzdělávání schválené znění ze dne 19. července 2006

 

Patička