Přejít k obsahu

Studijní předpisy

Předpisy upravující studium na ZČU v Plzni

 

Dokument
Popis
Studijní a zkušební řád ZČU účinný od 1. září 2017
Stipendijní řád ZČU účinný od 1. září 2017
Řád celoživotního vzdělávání ZČU účinný od 1. září 2017

Patička