Přejít k obsahu

Přípravný kurz

pro uchazeče o studium na Fakultě zdravotnických studií ZČU

Přihlášky do kurzu přijímáme do 17. 2. 2012!

Uchazeči o studium na Fakultě zdravotnických studií (FZS) se mohou přihlásit do přípravného kurzu pro studijních obory:

  • Fyzioterapie
  • Ergoterapie
  • Všeobecná sestra
  • Porodní asistentka
  • Radiologický asistent
  • Ochrana veřejného zdraví
  • Zdravotnický záchranář


     V rámci kurzu má účastník možnost napsat cvičný test a ověřit si tak své znalosti a připravenost na přijímací zkoušky. Test není povinný! Absolvování kurzu neopravňuje účastníky pro přijetí k řádnému studiu na FZS. Kapacita kurzu je 344 míst.

     Poplatek za absolvování přípravného kurzu činí 3 400,- Kč. V rámci poplatku za přípravný kurz obdrží každý účastník „Studijní oporu pro přijímací řízení na FZS“ (skripta Biologie člověka). Pokud má student zájem pouze o zakoupení skript, zašle částku 500,- Kč. 

Přihlášku na přípravný kurz s podrobnějšími informacemi najdete na http://www.zcu.cz/fzs/.

 

FZS27.01.12

Zpět na seznam aktualit

Patička