Přejít k obsahu

doc. RNDr. Josef Moural, CSc.

Nadřazené pracoviště: Fakulta filozofická
Katedra filozofie

Pracoviště: Katedra filozofie

Nadřazené pracoviště Fakulta filozofická (FF)
Pracovní zařazení docent

Školitel/ka doktorských studentů/ek

Mgr. Jiří STRÁNSKÝ
Nadřazené pracoviště Fakulta filozofická (FF)
Pracoviště: Katedra filozofie
Studijní program Humanitní studia
Téma doktorské práce Popperova nauka o metodě se zvláštním zřetelem k historickým vědám
Mgr. Karolína JIRÁKOVÁ
Nadřazené pracoviště Fakulta filozofická (FF)
Pracoviště: Katedra filozofie
Studijní program Humanitní studia
Téma doktorské práce Aristotelova teorie poznání: zaměření na induktivní metodu a její reflexi současnými autory
Mgr. Kateřina MERGLOVÁ
Nadřazené pracoviště Fakulta filozofická (FF)
Pracoviště: Katedra filozofie
Studijní program Humanitní studia
Téma doktorské práce Zkoumání argumentačních postupů ve filosofii vědy
Mgr. Vendula KOVÁŘOVÁ
Nadřazené pracoviště Fakulta filozofická (FF)
Pracoviště: Katedra filozofie
Studijní program Humanitní studia
Téma doktorské práce Thomas Kuhn: Struktura vědeckých revolucí a její kontexty

Úřední hodiny

Den Od Do týden Poznámka
Pondělí 14:50 15:50 Každý SD 204, platí pro ZS 2017
Pondělí 18:10 18:30 Každý SD 204, platí pro ZS 2017

Další informace

Patička