Přejít k obsahu

doc. JUDr. Petr Liška, Ph.D., LL.M.

Nadřazené pracoviště: Fakulta právnická
Katedra obchodního práva

Pracoviště: Katedra obchodního práva

Nadřazené pracoviště Fakulta právnická (FPR)
Pracovní zařazení docent

Školitel/ka doktorských studentů/ek

Mgr. Adam JAREŠ
Nadřazené pracoviště Fakulta právnická (FPR)
Pracoviště: Katedra občanského práva
Studijní program Teoretické právní vědy
Téma doktorské práce Uzavírání smluv prostřednictvím informačních a komunikačních technologií
JUDr. Pavla BURIÁNOVÁ
Nadřazené pracoviště Fakulta právnická (FPR)
Pracoviště: Katedra občanského práva
Studijní program Teoretické právní vědy
Téma doktorské práce Právní jednání se zaměřením na vady právního jednání
JUDr. Vladislav VNENK
Nadřazené pracoviště Fakulta právnická (FPR)
Pracoviště: Katedra obchodního práva
Studijní program Teoretické právní vědy
Téma doktorské práce Zásady soukromého práva

Patička