Přejít k obsahu

doc. PhDr. Pavel VAŘEKA, Ph.D.

foto
Nadřazené pracoviště: Fakulta filozofická
Katedra archeologie
Místnost:
Telefon:
37763 5113 volat

Akademické a řídící funkce

Funkce vedoucí katedry archeologie fakulty filozofické
Telefon +420 37763 5100 volat

Pracoviště: Katedra archeologie

Nadřazené pracoviště Fakulta filozofická (FF)
Pracovní zařazení docent
Telefon +420 37763 5113 volat  SP406 (KAR)

Školitel/ka doktorských studentů/ek

Mgr. Milan PROCHÁZKA
Nadřazené pracoviště Fakulta filozofická (FF)
Pracoviště: Katedra archeologie
Studijní program Archeologie
Téma doktorské práce Vývoj fortifikačních areálů 14. - 19. století na území kontinentálního Chorvatska a přilehlých oblastech Bosny a Hercegoviny
Johan Petrus Wilhelmus VERSPAY, M.A.
Nadřazené pracoviště Fakulta filozofická (FF)
Pracoviště: Katedra archeologie
Studijní program Archeologie
Téma doktorské práce The transformation of the countryside of Brabant (Low Countries) during de Late Middle Ages and Early Modern Period
Magda VUONO
Nadřazené pracoviště Fakulta filozofická (FF)
Pracoviště: Katedra archeologie
Studijní program Archeologie
Téma doktorské práce Underwater Archeological Survey of the Area between Castrum Novum and Pyrgi
Mgr. Jaroslav KARAS
Nadřazené pracoviště Fakulta filozofická (FF)
Pracoviště: Katedra historických věd
Studijní program Historické vědy
Téma doktorské práce 2. československý jízdní pluk "Sibiřský"
Mgr. Petr NETOLICKÝ
Nadřazené pracoviště Fakulta filozofická (FF)
Pracoviště: Katedra archeologie
Studijní program Archeologie
Téma doktorské práce Etnoarcheologie staveb. Komparativní výzkum tradiční architektury střední a východní Evropy
Mgr. Marta SIŁAKOWSKA
Nadřazené pracoviště Fakulta filozofická (FF)
Pracoviště: Katedra archeologie
Studijní program Archeologie
Téma doktorské práce Settlement Relocation in Central Europe in the Early Middle Ages
PhDr. Jan MUSIL
Nadřazené pracoviště Fakulta filozofická (FF)
Pracoviště: Katedra archeologie
Studijní program Archeologie
Téma doktorské práce Keramická produkce pozdního středověku a raného novověku na pomezí středních a východních Čech
Mgr. Petr KASTL
Nadřazené pracoviště Fakulta filozofická (FF)
Pracoviště: Katedra archeologie
Studijní program Archeologie
Téma doktorské práce Proměny aristokratických sídel na rozhraní středověku a novověku na příkladu hradů v západních Čechách, Horní Falci a Dolním Bavorsku
Klára PREUSZ
Nadřazené pracoviště Fakulta filozofická (FF)
Pracoviště: Katedra archeologie
Studijní program Archeologie
Téma doktorské práce Aplikace moderních metod v krajinné archeologii - příkladová studie Ager
Mgr. Michal BERÁNEK
Nadřazené pracoviště Fakulta filozofická (FF)
Pracoviště: Katedra archeologie
Studijní program Archeologie
Téma doktorské práce Archeologický odkaz hmotné kultury a její vývoj v městském prostředí v 17. až 19. století
magistr Aneta GOŁĘBIOWSKA-TOBIASZ
Nadřazené pracoviště Fakulta filozofická (FF)
Pracoviště: Katedra archeologie
Studijní program Archeologie
Téma doktorské práce Kultura materialna i duchowość elit polowieckich we wezesnym średniowieczu wobec wplywów zewnętrznych

Úřední hodiny

Den Od Do týden Poznámka
Středa 13:00 14:00 Každý SP406

Další informace

Patička