Přejít k obsahu

doc. RNDr. Pavol ŠUTTA, Ph.D.

Nadřazené pracoviště: Centrum nových technologií a materiálů
Materiály a technologie
Místnost:
Telefon:
37763 4731 volat

Akademické a řídící funkce

Funkce zástupce vedoucího oddělení Centem 4

Pracoviště: Materiály a technologie

Nadřazené pracoviště Centrum nových technologií a materiálů (CTM)
Pracovní zařazení vědecko-výzkumný pracovník

Školitel/ka doktorských studentů/ek

Ing. Štěpánka BACHRATÁ
Nadřazené pracoviště Fakulta strojní (FST)
Pracoviště: Katedra materiálu a strojírenské metalurgie
Studijní program Strojní inženýrství
Téma doktorské práce Studium lokalizovaných plazmových oscilací volných elektronů v nano-částicích vzácných kovů deponovaných naprašováním

Další informace

Patička