Přejít k obsahu

doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.

foto
Nadřazené pracoviště: Fakulta pedagogická
Katedra českého jazyka a literatury
Místnost:
Telefon:
37763 6550 volat

Pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury

Nadřazené pracoviště Fakulta pedagogická (FPE)
Pracovní zařazení docent
Telefon +420 37763 6550 volat  VC220 (KČJ)

Školitel/ka doktorských studentů/ek

Mgr. Pavla KOCOURKOVÁ
Nadřazené pracoviště Fakulta pedagogická (FPE)
Pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury
Studijní program Specializace v pedagogice
Téma doktorské práce Předložky ve výuce češtiny jako cizího jazyka pro frankofonní mluvčí (se zvláštním zřetelem k předložkovým spojením s významem podmínky, způsobu a zřetele)
Mgr. Kateřina SACHROVÁ
Nadřazené pracoviště Fakulta pedagogická (FPE)
Pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury
Studijní program Specializace v pedagogice
Téma doktorské práce Umělecký styl ve výuce češtiny pro jinojazyčné mluvčí
Mgr. Markéta SLEZÁKOVÁ
Nadřazené pracoviště Fakulta pedagogická (FPE)
Pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury
Studijní program Specializace v pedagogice
Téma doktorské práce Jazykové vzdělávání azylantů jako nástroj integrační politiky
Mgr. Michal VANĚK
Nadřazené pracoviště Fakulta pedagogická (FPE)
Pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury
Studijní program Specializace v pedagogice
Téma doktorské práce Čeština jako jazyk cizí a druhý

Další informace

Poznámka

 

Patička