Přejít k obsahu

prof. Dr. Ing. Ivana KOLINGEROVÁ

foto
Nadřazené pracoviště: Fakulta aplikovaných věd
Katedra informatiky a výpočetní techniky
Místnost:
Telefon:
37763 2433 volat

Akademické a řídící funkce

Funkce zástupkyně vedoucího Katedry informatiky a výpočetní techniky

Pracoviště: Katedra informatiky a výpočetní techniky

Nadřazené pracoviště Fakulta aplikovaných věd (FAV)
Pracovní zařazení profesor
Telefon +420 37763 2433 volat  UC306 (KIV)

Pracoviště: Strategie a rozvoj

Nadřazené pracoviště Strategie (STR)

Pracoviště: Výzkumný program 2

Nadřazené pracoviště Nové technologie pro informační společnost (NTIS)

Školitel/ka doktorských studentů/ek

Ing. František KOLOVSKÝ
Nadřazené pracoviště Fakulta aplikovaných věd (FAV)
Pracoviště: Katedra geomatiky
Studijní program Geomatika
Téma doktorské práce Algoritmy v dopravě
Ing. Ondřej KAAS
Nadřazené pracoviště Fakulta aplikovaných věd (FAV)
Pracoviště: Katedra informatiky a výpočetní techniky
Studijní program Inženýrská informatika
Téma doktorské práce Reprezentace rozsáhlých geometrických modelů založená na shlukování
Ing. Lukáš HRUDA
Nadřazené pracoviště Fakulta aplikovaných věd (FAV)
Pracoviště: Katedra informatiky a výpočetní techniky
Studijní program Inženýrská informatika
Téma doktorské práce Popis tvaru geometrických objektů
Ing. Věra SKORKOVSKÁ
Nadřazené pracoviště Fakulta aplikovaných věd (FAV)
Pracoviště: Katedra informatiky a výpočetní techniky
Studijní program Inženýrská informatika
Téma doktorské práce Modelování vlivu eroze na geometrické objekty
Ing. Jakub SZKANDERA
Nadřazené pracoviště Fakulta aplikovaných věd (FAV)
Pracoviště: Katedra informatiky a výpočetní techniky
Studijní program Inženýrská informatika
Téma doktorské práce Plánování pohybu pro geometrické modely v oblasti vizualizací dat
Ing. Martin PRANTL
Nadřazené pracoviště Fakulta aplikovaných věd (FAV)
Pracoviště: Katedra informatiky a výpočetní techniky
Studijní program Inženýrská informatika
Téma doktorské práce Zpracování a vizualizace dat na GPU

Další informace

Patička