Přejít k obsahu

prof. Ing. Jaroslav Šesták, DrSc., dr. h. c.

Faculty/Institut Centrum nových technologií a materiálů
Inženýrství speciálních materiálů

Department/Division: Inženýrství speciálních materiálů

Faculty/Institute Centrum nových technologií a materiálů (CTM)
Job classification vědecko-výzkumný pracovník

Information about doctoral study

Ing. David RIEGER
Faculty/Institute Fakulta strojní (FST)
Department/Division: Katedra materiálu a strojírenské metalurgie
Study programme Strojní inženýrství
Téma doktorské práce Kinetika vytvrzení kompozitních systémů na bázi alkalickyaktivovaných pojiv s vlákennou výztuží

Other information

Patička