Přejít k obsahu

prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc.

Nadřazené pracoviště: Fakulta právnická
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení

Pracoviště: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení

Nadřazené pracoviště Fakulta právnická (FPR)
Pracovní zařazení profesor

Školitel/ka doktorských studentů/ek

JUDr. Eva KADLEC BENEŠOVÁ, LLM.
Nadřazené pracoviště Západočeská univerzita v Plzni (REK)
Pracoviště: Fakulta právnická
Studijní program Teoretické právní vědy
Téma doktorské práce Smluvní svoboda a její meze v pracovním právu

Patička