Přejít k obsahu

doc. Petr LOZOVIUK, Ph.D.

Nadřazené pracoviště: Fakulta filozofická
Katedra antropologie
Místnost:
Telefon:
37763 5313 volat

Akademické a řídící funkce

Funkce vedoucí katedry antropologie fakulty filozofické
Telefon +420 37763 5300 volat

Pracoviště: Katedra antropologie

Nadřazené pracoviště Fakulta filozofická (FF)
Pracovní zařazení docent
Telefon +420 37763 5313 volat  SP305 (KSA)

Školitel/ka doktorských studentů/ek

Mgr. Jan STRAKA
Nadřazené pracoviště Fakulta filozofická (FF)
Pracoviště: Katedra antropologie
Studijní program Historické vědy
Téma doktorské práce Ochrana státní hranice v paměti obyvatel česko-bavorského pohraničí
Mgr. Markéta LEHNEROVÁ
Nadřazené pracoviště Fakulta filozofická (FF)
Pracoviště: Katedra antropologie
Studijní program Historické vědy
Téma doktorské práce Komemorační akty a symbolická místa druhé světové války v Západočeském regionu
Mgr. et Mgr. Nela ŠTORKOVÁ
Nadřazené pracoviště Fakulta filozofická (FF)
Pracoviště: Katedra antropologie
Studijní program Historické vědy
Téma doktorské práce Etnografie a ideologie: politická instrumentalizace českého národopisu ve 40. a 50. letech 20. století
Christoph MAUERER, B. A.
Nadřazené pracoviště Fakulta filozofická (FF)
Pracoviště: Katedra antropologie
Studijní program Historické vědy
Téma doktorské práce Němečtí Plzeňané za první Československé republiky 1918-1938. K jazykové situaci němčiny

Patička