Přejít k obsahu

Komise AS ZČU:

 

Legislativní komise AS ZČU

Legislativní komise se zabývá zejména přípravou stanovisek pro jednání pléna AS ZČU k legislativním otázkám a přípravou harmonogramu volby rektora ZČU.

předseda

                                    JUDr. Ing. David Martinčík

FAV

                                    Doc. Ing. Gabriela Holubová Ph.D.

FEK

                                    Ing. Mgr. Radka Součková

FEL

                                     Ing. Jana Jiříčková, Ph.D.

FF

                                     PhDr. Mgr.Petr Jurek, Ph.D.

FPE

                                    PaedDr. Helena Východská

FPR

                                     JUDr. Mgr. Vendulka Valentová

FST

                                     Ing.Josef Dvořák

FDU

                                     

FZS

                                    PhDr. Lukáš Štich

MF

                                     Mgr. Petr Kavalíř, Ph.D., MBA.

SK

                                     Michael Pauly  

   
   

Rozpočtová komise AS ZČU

Rozpočtová komise se zabývá zejména přípravou stanovisek pro jednání pléna AS ZČU k rozpočtovým otázkám a k výroční zprávě o hospodaření ZČU.

předsedkyně

                                                doc. Ing. Pavel Kopeček, CSc.

FAV

                                                RNDr. Blanka Šedivá, Ph.D., Ing. Václav Vais, Ph.D.

FEK

                                                 Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

FEL

                                                 Ing. Petr Řezáček, Ph.D.

FF

                                                PhDr. Lada Hanzelínová, Ph.D.; Mgr. Lukáš Lenk

FPE

                                                doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D., Ing. Pavel Mičke

FPR

                                                 Ing. Dana Barková, Ph.D.

FST

                                                 Ing. Milan Pinte, Ph.D.

FDU

                                                 Ing. Stanislav Kodýtek

FZS

                                                Ing. Alena Hemrová

MF

                                                 Mgr. Dagmar Vokrová,  Bc. Štěpánka Špilerová

SK

                                                Jan Pokorný, Olga Šlechtová Sojková

  

Komise AS ZČU pro studijní a pedagogickou činnost

Komise pro studijní a pedagogickou činnost se zabývá zejména přípravou stanovisek pro jednání pléna AS ZČU ke studijním předpisům, ke kvalitě výuky, k celoživotnímu vzdělávání, k sociálním otázkám studia a mobilitám.

předseda

                                              RNDr. Světlana Tomiczková, Ph.D.

FAV

                                              Ing. František Kolovský

FEK

                                              doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.

FEL

                                               Prof. Ing. Pavel Karban, Ph.D.

FF

                                              PhDr. Roman Kodet, Ph.D.

FPE

                                              Mgr. Petr Valach, Ph.D.

FPR

                                               Mgr., Bc. Michal Volf

FST

                                               Ing. Josef Dvořák

FDU

                                             

FZS

                                              

MF

                                               Mgr. Václav Trejbal, CSc.

SK

                                              Kateřina Železná

Komise AS ZČU pro strategii

Komise pro strategii se zabývá zejména přípravou stanovisek pro jednání pléna AS ZČU k výročním zprávám ZČU, ke strategickým záměrům ZČU a ke strategickým dokumentům národního charakteru.

předseda        

                                    Mgr. Jan Lego, Ph.D.

FAV

                                     doc. Ing. Přemysl Brada, Ph.D.

FEK

                                    doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc.

FEL

                                     Ing. Jiří Basl, Ph.D.

FF

                                    Mgr. Andrea Konigsmarkova, Ph.D.; Mgr. Ladislav Toušek

FPE

                                    PhDr. Miroslav Breitfelder, Ph.D.

FPR

                                     JUDr. Zuzana Vostrá, Ph.D.

FST

                                    Prof. Dr. Ing.Antonín Kříž

FDU

                             

FZS

                                     Mgr. et Mgr. Václav Beránek

MF

                                     Dr. Ing. Štefan Morávka, Mgr. Kateřina Štroblová, Ph.D.

SK

                                    David Zajíček

 

- kurzívou jsou označeni členové akademické obce, kteří nejsou členy AS ZČU

Patička