Přejít k obsahu

Den otevřených dveří na Fakultě právnické ZČU 25. 1.

Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni uspořádá Den otevřených dveří ve středu 25. ledna. Zájemci se mohou vydat v době od 10 do 13 hodin do budovy fakulty v sadech Pětatřicátníků 14. V posluchárně PC 408 pro ně budou připraveny informace o studiu a několik odborných přednášek.

Návštěvníky uvítá v 10 hodin děkan fakulty Jan Pauly. Proděkanka pro studijní záležitosti Petra Jánošíková společně se zástupcem společnosti SCIO poté poskytnou uchazečům informace o studiu a přijímacím řízení. O hodinu později vystoupí s odbornou přednáškou emeritní prezident Notářské komory v Plzni Josef Burda, který se bude věnovat profesi notáře. Problematiku činnosti soudce přiblíží přítomným emeritní ústavní soudkyně Vlasta Formánková. Odpoledne budou mít zájemci možnost nahlédnout do prostor a učeben fakulty.20.01.17

Zpět na seznam

Patička