Přejít k obsahu

Malí absolventi Dětské univerzity se těší na promoci

Desítky školáků si vyzkoušely, jaké to je, studovat na vysoké škole. Třetí ročník Dětské univerzity uspořádala na podzim Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni. Promoce 61 malých absolventů se uskuteční 2. února od 16 a 17.30 hodin v aule ZČU na Jungmannově ulici 1.

„Dětská univerzita umožní žákům základních škol seznámit se atraktivním způsobem s vysokoškolským prostředím. Prostřednictvím praktických a tvůrčích aktivit se učí dívat na svět zvídavě, klást si otázky a hledat na ně odpovědi. Navíc vycházíme vstříc i mladším dětem z 1. stupně, pro něž je jinak nabídka obdobných kroužků a kurzů malá. Přál bych si, abychom se jednou s účastníky Dětské univerzity setkali jako se studenty některé z našich fakult,“ uvedl děkan pedagogické fakulty Miroslav Randa.

Chlapci a děvčata  ze základních škol a nižších ročníků gymnázií docházeli na pedagogickou fakultu jednou za týden, aby se zde účastnili zajímavých přednášek a workshopů nejen z matematiky, fyziky, technické výchovy, chemie, biologie, ale také hudební výchovy, německého jazyka, pedagogiky a  tělesné výchovy. Tradičně se na výuce podílel také Dům digitálních dovedností a nově přispěly i firma Pilsen Steel a  Zoologická a botanická zahrada města Plzně. „Velký zájem byl o pokusy s tekutým dusíkem a magnety či o strojní a ruční obrábění materiálů. Zájem vzbudily i aktivity kateder hudební kultury, jazyků a pedagogiky. Osvědčily se i akce pořádané novými partnery,“ řekl garant Dětské univerzity Josef Kepka.

„Dětskou univerzitu dcera navštěvovala již druhým rokem. Letos prvně absolvovala několik lekcí chemie a vždycky přišla nadšená a plná nových zážitků. Absolutním favoritem byly Matematické stolní hry. Na univerzitu dojíždíme přes 30 kilometrů, ale stojí to za to. Nebyla lekce, která by se dceři nelíbila, škoda jen, že letos chybělo origami, které si loni velmi oblíbila,“ shrnula maminka malé absolventky Michaely Poláčkové.

Ve spolupráci s Plzeňským krajem, Nakladatelstvím Fraus a dalšími partnery se na podzim uskuteční čtvrtý ročník akce, která navazuje na Komenského „Školu hrou“. Už nyní se mohou zájemci registrovat na webu Dětské univerzity – deti.zcu.cz. Pořadatelé pro příští ročník slibují nejen další rozšíření nabídky kurzů, ale vyloučeno není ani pokračování na jaře roku 2018.  30.01.17
  • Malým absolventům předával diplomy děkan pedagogické fakulty Miroslav Randa...
  • ... a rektor ZČU Miroslav Holeček.
  • Absolventi Dětské univerzity

Zpět na seznam

Patička