Přejít k obsahu

Letní školy na ZČU v srpnu

V srpnu se na Západočeské univerzitě v Plzni konají tři technicky zaměřené letní školy pro děti a mládež.

TYLIDI – TÝDEN LETNÍ INFORMATIKY PRO DÍVKY
 

Akce je určena pro studentky druhých a třetích ročníků středních škol zejména z Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského kraje, které se již zajímají se o IT (informační technologie) nebo které tuší, že IT by mohlo být dobrou alternativou jejich dalšího studia. Cílem soustředění je zvýšit informovanost středoškolaček o možnostech studia informatiky a jejich následného uplatnění v IT profesích. Letošní ročník bude zaměřen na téma počítačová grafika a účastnice letní školy si při práci na společném projektu vyzkoušejí, že programování může zvládnout každý, pokud chce. Postupně se také seznámí s postupy pro tvorbu 3D modelů a virtuálních scén, s tvorbou textur pomocí digitální fotografie a metod počítačového zpracování digitálního obrazu a s technikami zobrazování scén ve virtuální realitě. Jako bonus se dozví, jaké je uplatnění žen v současném IT. O tom budou mluvit ženy, které již v IT pracují a uspěly, a také současné studentky fakulty aplikovaných věd. Doplňkový program pak zahrnuje exkurze na různá pracoviště katedry informatiky a výpočetní techniky a další aktivity.

 

Pořadatel: Katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd ZČU

Termín: 7.–11. 8. 2017

Místo konání: Katedra informatiky a výpočetní techniky FAV, Technická 8, Plzeň (areál Bory)

Kontakt: Ing. Zuzana Majdišová, tel.: 377 63 2494, e-mail: tylidi@mail.kiv.zcu.cz

Podrobné informace a přihláška: www.tylidi.zcu.cz

 

CAMPO ARDUINO

Pátý ročník letního kybernetického soustředění je určen studentům středních škol včetně víceletých gymnázií a žákům 2. stupně základních škol. Tématem soustředění je „kybernetika hrou“. Účastníci si postaví jednoduché roboty založené na platformě Arduino a naučí se je programovat. Řešit budou rozmanité úlohy, jako je jízda po čáře, vyhýbání se překážkám nebo průjezd bludištěm. V průběhu soustředění budou probíhat soutěže o ceny.

 

Pořadatel: Katedra kybernetiky Fakulty aplikovaných věd ZČU

Termín: 14.–18. 8. 2017

Místo konání: Katedra kybernetiky a centrum NTIS FAV, Technická 8, Plzeň (areál Bory)

Uzávěrka přihlášek: 30. 6. 2017

Kontakt: doc. Ing. Miloš Železný, Ph.D., tel.: 377 63 2548, e-mail: campardu@kky.zcu.cz   

Podrobné informace a přihláška: campoarduino.zcu.cz

 

JUNIOR FEL

Fakulta elektrotechnická pořádá již 11. ročník letní univerzity JuniorFEL. Ta je tradičně určena pro žáky 5.–9. tříd základních škol nebo primy až kvarty víceletých gymnázií se zájmem o elektrotechniku. Novinkou v letošním roce je [JuniorFEL2] pro studenty netechnických středních škol ve věku 16–19 let. Během posledního srpnového týdne se všichni účastníci seznámí srozumitelnou a hravou formou se základními poznatky a zajímavostmi v oborech elektrotechnika a elektronika. Pro obě části JuniorFEL je připraven samostatný program zohledňující věkovou skupinu a znalosti účastníků. Během týdne se například dozvědí co je elektřina, jak vznikají blesky, jak si vytvořit elektrický obvod, jakým způsobem se šíří rádiové vlny, co pohání tramvaje a trolejbusy a jak funguje gyroskop. Všichni si také vyzkoušejí naprogramovat robota, poměřit své síly při výrobě elektřiny nebo odhalit skrytý vysílač. Na závěr je čeká slavnostní promoce, při které budou všem studentům předány absolventské diplomy.

 

Pořadatel: Fakulta elektrotechnická ZČU

Termín: 28. 8. – 1. 9. 2017

Místo konání: Fakulta elektrotechnická ZČU, Univerzitní 26, Plzeň (areál Bory)

Kontakt: Ing. Jaroslav Fiřt, Ph.D., tel.: 377 63 4229, e-mail:  firt@kae.zcu.cz nebo junior@fel.zcu.cz

Podrobné informace a přihláška: juniorfel.zcu.cz

 03.08.17

Zpět na seznam

Patička