Přejít k obsahu

Ekonomickou fakultu ZČU povede Michaela Krechovská

Fakultu ekonomickou (FEK) Západočeské univerzity v Plzni povede od března 2018 další čtyři roky Michaela Krechovská, dosavadní vedoucí katedry financí a účetnictví. Kandidátkou na děkanku ji ve středu 15. listopadu odpoledne zvolil v tajné volbě Akademický senát fakulty. Pro Michaelu Krechovskou se ve volbě vyslovilo deset z šestnácti přítomných senátorů. 

Ing. Michaela Krechovská, Ph. D., obstála v konkurenci dalších čtyř kandidátů. Nebyl mezi nimi současný děkan Miroslav Plevný, který stál v čele ekonomické fakulty dvě po sobě jdoucí funkční období. Michaela Krechovská se po jmenování rektorem Miroslavem Holečkem ujme své funkce 1. března 2018. Funkční období končí 28. února 2022.

Michaela Krechovská (nar. 1982) absolvovala na Fakultě ekonomické ZČU magisterské i doktorské studium v oboru Podniková ekonomika a management. Ve stejném oboru v letošním roce absolvovala habilitační řízení na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci a v prosinci bude jmenována docentkou. Od roku 2016 je Michaela Krechovská vedoucí katedry financí a účetnictví Fakulty ekonomické ZČU. Od roku 2015 je zástupkyní vedoucí Centra podnikání FEK. Několik let také pracuje jako fakultní koordinátorka pro smlouvy v rámci programu Erasmus s dánskou Copenhagen Business Academy a University of Pécs v Maďarsku.

„Mým cílem je moderní, konkurenceschopná ekonomická fakulta se spokojenými studenty a zaměstnanci, která bude vyhledávaným partnerem zaměstnavatelů v České republice,“ říká kandidátka na děkanku. Studenti by si podle ní měli vytvářet vazby s různými institucemi už v průběhu studia. Michaela Krechovská chce více respektovat požadavky praxe a aktuální vývoj oboru a na základě toho inovovat studijní plány a předměty. Prostor pro rozvoj vidí také ve větší internacionalizaci studia, tedy posílení výuky odborných předmětů v cizím jazyce, studijních pobytech studentů v zahraničí a ve spolupráci se zahraničními fakultami. 

Michaela Krechovská je vedoucí řešitelského týmu dvou mezinárodních vědeckovýzkumných úspěšně dokončených projektů a vedoucí či členkou řešitelského týmu deseti interních výzkumných grantů ZČU.

Výzkumná a publikační činnost Michaely Krechovské je zaměřena na oblasti finančního řízení podniků, investičního rozhodování a auditu. Výsledky její práce byly publikovány v mnoha příspěvcích na tuzemských i zahraničních konferencích, článcích v odborných vědeckých časopisech a vydaných knižních publikacích.   16.11.17

Zpět na seznam

Patička