Přejít k obsahu

Západočeská univerzita dosud obdržela téměř 12 tisíc přihlášek

Západočeská univerzita v Plzni eviduje k dnešnímu dni 11 816 přihlášek ke studiu bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Jejich počet zatím není konečný – některé fakulty už vyhlásily druhá kola přijímacího řízení.

Největší zájem je tradičně o fakultu pedagogickou, která obdržela 2200 přihlášek. Uchazeči se zde nejčastěji hlásí na bakalářské obory Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, Historie se zaměřením na vzdělávání, Tělovýchova a sport, Učitelství pro mateřské školy a pětiletý magisterský obor Učitelství pro 1. stupeň základních škol. Následuje fakulta filozofická s 1689 přihláškami, mezi nimiž vedou obory Mezinárodní vztahy – teritoriální studia a Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina—němčina. 1654 přihlášek přišlo na fakultu ekonomickou, nejvíce na bakalářské obory Podniková ekonomika a management a Management obchodních činností. K žádaným fakultám patří rovněž fakulta právnická s 1439 přihláškami. Fakulta zdravotnických studií má zatím 1230 přihlášek, na fakultu aplikovaných věd jich dorazilo 1039, fakulta elektrotechnická přijala 952 přihlášek, fakulta designu a umění Ladislava Sutnara 904 přihlášek a fakulta strojní 709 přihlášek.

Loni zaznamenala Západočeská univerzita ve stejnou dobu 13 315 přihlášek, celkově pak po uzavření druhých kol přijímacího řízení 14 612.

„Do prvního ročníku budeme přijímat přibližně stejný počet uchazečů jako v loňském roce, tedy asi 4800. V počtu přihlášek jsme nezaznamenali významnější změnu. Lze tedy říci, že zájem o studium stále vysoce převyšuje kapacitu univerzity, nicméně není rovnoměrně rozprostřen mezi všechny obory. U těch, kde je ještě volná kapacita, fakulty vypsaly druhá kola přijímacího řízení. Stále je tedy možnost přihlásit se ke studiu velmi kvalitních oborů na špičkově vybavených pracovištích,“ uvedl prorektor pro studijní a pedagogickou činnost Ladislav Čepička.

Západočeská univerzita nabízí řadů důvodů, proč studovat právě v Plzni. Patří k nim například možnost nastavit si studium podle individuálních potřeb v rámci kreditního systému, zapsat si výběrové předměty z jiných fakult, zapojit se do zajímavých studentských mezioborových projektů, naučit se nové cizí jazyky, vycestovat do 64 zemí světa, účastnit se stáží ve významných podnicích a institucích či rozvíjet vědecké zájmy v moderních výzkumných centrech. Absolventi technických oborů mají prakticky nulovou nezaměstnanost a řadu možností uplatnit se po skončení studia v průmyslových podnicích v ČR i v zahraničí. V neposlední řadě nabízí univerzita skvělé zázemí pro studijní i volnočasové aktivity: několik kaváren, moderní knihovnu, uměleckou galerii, Akademické centrum, možnost zapojit se do činnosti studentských organizací a účastnit se řady kulturních i sportovních aktivit.

Přihlášky ke studiu bakalářských a navazujících magisterských oborů stále přijímají tyto fakulty:

Fakulta ekonomická:            do 31. 7. (pouze vybrané obory)

Bakalářské studium:

Podniková ekonomika a management, Management obchodních činností (Cheb)

Systémy projektového řízení, Ekonomická a regionální geografie (Plzeň)

Navazující magisterské studium:

Systémy projektového řízení (Plzeň)

Fakulta strojní: do 11. 8.

Fakulta elektrotechnická: do 15. 8.

Fakulta zdravotnických studií: do 15. 8. (pouze vybrané obory)

Bakalářské studium:

Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví  

Všeobecná sestra (kombinovaná forma – výuka v Karlových Varech)

Navazující magisterské studium: Ošetřovatelská péče v interních/chirurgických oborech  

Fakulta filozofická: do 31. 8.

 29.06.17

Zpět na seznam

Patička