Přejít k obsahu

Studenti a akademici tvoří pocitovou mapu kampusu

Ve středu 6. prosince byl zahájen sběr dat pro tzv. pocitovou mapu univerzitního kampusu na Borských polích. Studenti i akademici se mohou až do poloviny února vyjádřit, která místa vnímají pozitivně a která naopak jako problémová, a přispět tak k tomu, aby se areál ZČU stal přívětivějším místem. K získaným informacím přibydou na jaře výsledky navazujícího dotazníkového šetření a workshopů se studenty a zaměstnanci univerzity. Souhrnný výstup poslouží jako podklad pro vznik nové územní studie kampusu Západočeské univerzity.

Zahájení sběru dat pro pocitovou mapu začalo dnes přímo v univerzitním kampusu. Od 10 do 16 hodin jsou ve vestibulu fakulty strojní tazatelé z Centra pro komunitní práci západní Čechy, která pro ZČU celý projekt zpracovává. Ti zájemcům vysvětlí vše potřebné a zároveň do mapy zaznamenají všechny jejich komentáře k vyznačeným místům. Ve čtvrtek 7. prosince ve stejném čase proběhne totéž na fakultě elektrotechnické. Místa, kde je lidem v areálu kampusu příjemně a kde nikoliv, kam chodí rádi relaxovat a kde by podle jejich názoru mělo dojít ke změně, mohou studenti a zaměstnanci univerzity označit také v mapě, která je až do poloviny února k dispozici na webu ZČU v sekci O univerzitě pod záložkou Kampus snů.  https://www.zcu.cz/media/Kampus.html

„Studenti a akademici tráví v areálu univerzity převážnou část dne a vlastně její prostředí a atmosféru spoluvytvářejí tím, kde se scházejí nebo jakých možností využívají pro trávení času mimo výuku. Považuji za logické, aby dostali prostor pro vyjádření názoru,“ říká rektor Západočeské univerzity Miroslav Holeček.

Na průzkum pomocí pocitové mapy bude na jaře příštího roku navazovat další šetření pomocí elektronického dotazníku a následně proběhnou workshopy pro studenty a zaměstnance, kde budou přítomni také odborníci a architekti ze spolku k světu., který se na projektu podílí, a zástupci vedení Západočeské univerzity. Hlavním smyslem všech aktivit je vytvořit podklad pro kvalitní zadání soutěže na zpracování územní studie areálu ZČU na Borských polích, která bude základem pro plánování rozvoje kampusu na dalších 15 - 20 let.06.12.17

Zpět na seznam

Patička