Přejít k obsahu

Do Plzně opět přiletěl Univerzitní upír

Ve dnech 27.–29. března se na Transfuzním oddělení Fakultní nemocnice Plzeň v ulici 17. listopadu už po jednadvacáté koná tradiční akce s názvem Univerzitní upír, při které nejen studenti, absolventi a vyučující Západočeské univerzity v Plzni společně darují krev. Příležitost k tomu mají od pondělí do středy vždy od 7 do 12 hodin, ve středu dokonce až do 16.30 hodin.

Akce na podporu celouniverzitního dobrovolného dárcovství krve na Západočeské univerzitě v Plzni probíhá vždy jednou za semestr. Pořádají ji týmy z fakulty pedagogické, fakulty zdravotnických studií ZČU a personál Transfuzního oddělení FN Plzeň. Za uplynulých 20 „semestrníků“ se Upírovi podařilo „vysát“ 945 litrů krve, z toho byla třetina od prvodárců.

„Univerzitní upír probíhá za běžného provozu transfuzního oddělení, odlišností je přítomnost organizátorů akce, kteří účastníky – zejména prvodárce – provedou celou procedurou, vyfotí, poprosí je o vyplnění speciálního dotazníku a na závěr odmění symbolickým dárkem a pozvánkou na večerní společenské setkání dárců pod názvem Upíří rej,“ uvedla hlavní řešitelka projektu Kamila Hrbáčová.
 
Nováčci by se měli před první návštěvou transfuzního oddělení nejprve podívat na webové stránky https://www.fnplzen.cz/transfuzni-oddeleni.  Najdou zde podrobné informace nejen  o správné životosprávě před odběrem krve.

Podrobnější informace k 21. „semestrníku“ je možné najít na facebook.com/univerzitniupir.27.03.17

Zpět na seznam

Patička