Přejít k obsahu

Tiskové zprávy 2018

Mladí příznivci přírodních věd se setkali na Dni s fyzikou

Netradiční pokusy a hrátky s vědou zažili účastníci Dne s fyzikou, který na čtvrtek 24. května připravila katedra matematiky, fyziky a technické výchovy Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni v prostorách plzeňského Středního odborného učiliště elektrotechnického ve Vejprnické ulici. Cílem akce, která se letos konala už po jedenácté, je přispět ke zvýšení zájmu mladých lidí o studium tohoto oboru.

V prostorách elektrotechnického učiliště se od ranních hodin konal program plný netradičních fyzikálních experimentů. Teslův transformátor -  statisíce voltů, které neuškodí, levitace v několika provedeních nebo mlžná komora aneb radioaktivita na vlastní oči, to je jen několik příkladů toho, co bylo na Dni s fyzikou k vidění. Žáci základních a středních škol zažili pokusy s vývěvou, interaktivní experimenty s podtlakem i optické pokusy s lasery. Zjistili, na jakém principu funguje elektrická kytara, a měli také příležitost ochutnat vesmír všemi smysly, například prostřednictvím jedlé komety, výroby mlhy či kouřových signálů.

 V rámci Dne s fyzikou byli také oceněni vítězové krajských kol fyzikální a astronomické olympiády. Ve fyzikální olympiádě žáci soutěžili v pěti kategoriích, první místa ve svých kategoriích obsadili Matěj Holý z Gymnázia v Klatovech, Karel Balej z Gymnázia, Rokycany, Tomáš Hurdzan z Gymnázia Jaroslava Vrchlického, František Krůs z plzeňského Masarykova gymnázia a Jakub Heicl z Gymnázia, Stříbro. Nejúspěšnějšími řešiteli krajského kola astronomické olympiády byli Karel Balej z rokycanského gymnázia, Adam Šebesta z Masarykova gymnázia a ze stejné školy také Matouš Křížek a David Němec. 

„Už nyní víme, že do budoucna bude nejen v našem kraji citelný nedostatek fyzikářů. Rádi bychom získali mladé lidi pro studium tohoto oboru, který je základem pro široké spektrum dalších specializací. Potřebujeme zapálené učitele, kteří dokážou vědomosti zajímavým způsobem předávat dál, proto chceme děti pro fyziku nadchnout i pomocí této akce,“ uvedl rektor Miroslav Holeček, který nad akcí společně s náměstkyní hejtmana Plzeňského kraje Ivanou Bartošovou převzal záštitu.

Spolupořadateli Dne s fyzikou jsou Krajská komise Fyzikální olympiády Krajského úřadu Plzeňského kraje, Česká astronomická společnost a plzeňská pobočka Jednoty českých matematiků a fyziků. Akci finančně podpořil Plzeňský kraj.25.05.18
  • DSC_8458
  • DSC_8469
  • DSC_8554
  • DSC_8617
  • DSC_8639

Zpět na seznam

Patička