Přejít k obsahu

Tiskové zprávy 2018

Jak podpořit osoby se specifickými potřebami? Konference Dobrá praxe umožní sdílení zkušeností

Od 17. do 18. října se v plzeňské Techmanii uskuteční konference Dobrá praxe. Pořádá ji Informační a poradenské centrum (IPC) Západočeské univerzity v Plzni, které tak poskytne příležitost pro sdílení zkušeností v oblasti podpory osob se specifickými potřebami, a to jak ve vztahu k jejich vzdělávání, tak k jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Konference je jednou z aktivit IPC, které přesahují hranice univerzity.

„Považujeme za důležité, aby pedagogičtí pracovníci a výchovní poradci měli možnost setkávat se se svými kolegy a s odborníky z praxe, kteří jim mohou poradit, poskytnout jim potřebnou podporu a předat jim své zkušenosti,“ vysvětluje Jana Krunclová z Informačního a poradenského centra ZČU jeden z důvodů, proč se konference koná. Určená je pro pedagogy, výchovné poradce, pracovníky v sociálních službách a všechny, kdo se o danou problematiku zajímají. Hovořit se bude o edukaci žáků s poruchami sluchu, vzdělávání dětí s autismem, o zaměstnávání lidí s duševním onemocněním a řadě dalších témat zaměřených na dobrou praxi ve vzdělávání a v profesním uplatnění osob se specifickými potřebami. Mezi přednášejícími se objeví čeští i zahraniční lektoři, kteří se daným tématem zabývají ve své praxi.

Aktivity Informačního a poradenského centra ZČU jsou velmi komplexní a směřují, jak konference dokládá, nejen ke studentům univerzity, ale také za hranice univerzitního prostředí. „Už přes rok pracujeme na projektu, který cílí na základní a střední školy a jejich žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami,“ říká Jana Krunclová s tím, že IPC organizuje doučování těchto dětí, pořádá letní školy a jiné motivační aktivity. „Chceme, aby děti věděly, že Západočeská univerzita jim poskytne potřebnou pomoc nejen v době, až budou vysokoškoláky, ale už během jejich docházky na základní nebo střední školu,“ doplňuje Jana Krunclová.

„Také v rámci virtuální poradny sdružujeme odborníky, kteří jsou schopni poskytnout rodičům a pedagogickým pracovníkům potřebnou podporu,“ jmenuje Jana Krunclová další aktivitu IPC. Ve spolupráci s Fakultou pedagogickou rozšiřuje IPC vzdělávání budoucích učitelů prací s heterogenní skupinou. „V souvislosti se zavedením inkluzivního vzdělávání si učitelé stále více uvědomují, jak je důležité umět vést heterogenní skupinu žáků tak, aby byli všichni rovnoměrně vytíženi,“ zdůvodňuje Krunclová význam práce se studenty pedagogické fakulty.

Účast na konferenci je bezplatná. Potřebná je pouze registrace. Program a veškeré potřebné informace najdou zájemci na stránkách www.bezbarier.zcu.cz.

V rámci takzvaných prekonferenčních aktivit bude v pondělí 15. října v 15 hodin vysazen v kampusu Západočeské univerzity strom Olgy Havlové, zakladatelky Výboru Dobré vůle, která by se letos dožila 85 let. V roce 1993 zasadila Olga Havlová v Olomouci v prostorách dětského centra „lípu dobré vůle“. Strom v areálu Západočeské univerzity bude jedním z 85 po celé České republice, již mají uctít tuto mimořádnou ženu, která nikdy nebyla lhostejná k potřebám znevýhodněných lidí.11.10.18

Zpět na seznam

Patička