Přejít k obsahu

Tiskové zprávy 2018

Den otevřených dveří na Fakultě elektrotechnické

Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni pořádá den otevřených dveří v úterý 30. ledna od 10 do 16 hodin. Během něj nabídne nejen informace o studiu, ale i pohled do zákulisí fakulty – laboratoří a Regionálního inovačního centra elektrotechniky (RICE).

To nejzajímavější z vědeckovýzkumné činnosti a prací studentů bude tradičně soustředěno do vstupního prostoru fakulty. Nejen zájemci o studium si mohou vyzkoušet a prohlédnout aktuální elektrotechnické aplikace v oblastech alternativních zdrojů, výroby a distribuce elektrické energie, k vidění bude chytrá a nositelná elektronika, inteligentní snímače, automotivní elektronika i výsledky studentských prací a projektů. Spolu s průvodcem mohou zájemci také zavítat do vybraných laboratoří.

Prohlídka laboratoří začne už v 9:45 hodin. Naskytne se totiž příležitost živého příjmu vysílání českého satelitu VZLUSAT-1. Ten bude přelétat v dosahu pozemního řídicího střediska na elektrotechnické fakultě před desátou hodinou. Zájemci o tento unikátní zážitek by proto měli přijít na den otevřených dveří s předstihem, aby se mohli čtvrt hodiny před desátou vydat z foyer fakulty k řídicímu středisku.

Mezi specializovanými laboratořemi bude návštěvníkům zpřístupněna například vysokonapěťová laboratoř, laboratoř elektrických pohonů nebo unikátní halová laboratoř fakultního výzkumného centra RICE.

Expozice ve foyer v letošním roce rozšíří i Dronet Plzeň, který představí praktickou část certifikátového studia Drony na ZČU, na jehož výuce spolupracují všechny technické fakulty Západočeské univerzity. Toto studium je doplňkem jakéhokoli řádného studia a jeho absolventi ke svému diplomu dostanu certifikát o jeho absolvování.

Forma prezentace informací o studiu bude velmi názorná – na praktických příkladech výzkumné činnosti a závěrečných prací studentů se uchazeči seznámí s tím, co se dá na fakultě studovat a čemu se lze během studia věnovat. Prezentace bude probíhat v 10, 12 a 14 hodin. Podpořena bude i brožurou, kterou fakulta připravila ve spolupráci s firmami Plzeňského kraje. Studenti si díky ní udělají představu o konkrétních pracovních pozicích, které se jim po ukončení studia nabízejí.

Po celou dobu konání dne otevřených dveří budou zájemcům radit s výběrem vhodného studia a zodpovídat dotazy také pracovníci studijního oddělení fakulty.

Fakulta elektrotechnická již zahájila přijímací řízení na akademický rok 2018/19, uchazeči tak už nyní mohou podat přihlášku ke studiu. Na bakalářské studium přijímá fakulta bez přijímací zkoušky po posouzení výsledků středoškolského studia a případných dalších odborných aktivit až do naplnění předpokládaného počtu studentů. Podrobné informace k přijímacímu řízení najdou uchazeči na webu fakulty fel.zcu.cz.25.01.18

Zpět na seznam

Patička