Přejít k obsahu

Tiskové zprávy 2018

ZČU pořádá národní konferenci transferu technologií

Od 16. do 18. května se v Plzni uskuteční 6. národní konference transferu technologií s podtitulem Transfer technologií v mezinárodní perspektivě. Její součástí bude kurz Master Class s Ashley Stevensem a prohlídka výzkumných center ZČU.

Hlavní část konference se uskuteční ve čtvrtek 17. května od 8:30 do 17:00 hodin v plzeňské Techmania Science Center. Vystoupí během ní uznávaný odborník v oboru transferu Ashley Stevens. Sedmnáct let byl ředitelem oddělení transferu technologií na Bostonské univerzitě a deset let vyučoval na tamní fakultě obchodu a managementu kurzy komercializace technologií. V současnosti je profesorem Osacké univerzity a výzkumným pracovníkem Národního výzkumného institutu na univerzitě v Singapuru. Přednášel a publikoval rozsáhlé informace o technologickém transferu, licencování a komercionalizaci v raném stádiu. 

Svůj příspěvek dále přednese profesor Michal Pěchouček z ČVUT, který se aktivně věnuje zakládání a podpoře technologických start-upů a jenž je spoluzakladatelem garantem studijního programu Otevřená informatika na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. O své zkušenosti se podělí také další zástupci univerzitních start-upů, Tomáš Brychcín ze společnosti SentiSquare, a Daniel Georgiev, zakladatel společnosti Xeno Cell Innovations.

Vystoupí také Markus Pietzka, poradce společnosti INiTS, akademického podnikatelského inkubátoru se sídlem ve Vídni. Na srovnání transferu znalostí a technologií různých zemí se zaměří Arnošt Marks, proděkan pro tvůrčí činnost Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, a s finančními nástroji a programy pro podporu rozvoje inovací seznámí přítomné Marcela Příhodová z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Pozornost bude věnována také transferu v oblasti zdravotnictví nebo aktuálním tématům transferu z hlediska práva.

Konferenci bude už ve středu 16. května předcházet workshop vedený Ashley Stevensem. Věnován bude nejen základním pojmům, jako jsou hodnota technologie versus její cena, ale bude se hovořit především o licencování technologií a metodice nastavení licenčních podmínek.

Třetí den konference, v pátek 18. května, se zájemcům otevřou všechna čtyři univerzitní technologická centra, tedy Nové technologie – výzkumné centrum (NTC), Nové technologie pro informační společnost (NTIS), Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE) a Regionální technologický institut (RTI).

Konferenci pořádá ZČU společně se spolkem Transfera.cz. Partnerem konference je Techmania Science Center a mediálním partnerem portál vedavyzkum.cz.

 

Kontakt: Mgr. Petra Krupková

 krupkova@rek.zcu.cz

 tel: 377 631 08615.05.18

Zpět na seznam

Patička