Přejít k obsahu

Tiskové zprávy 2018

Výzkumná centra ZČU se představí v Poslanecké sněmovně

Chytrý hasičský zásahový oblek SmartPRO, software využívaný pro titulkování v České televizi nebo elektromotocykl stylu chopper, to je jen několik výsledků vědecké činnosti, které představí Západočeská univerzita v prostorách Atria Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Výstava výzkumných center ZČU, která se koná pod záštitou poslankyně Ilony Mauritzové, bude k vidění od 21. května do 1. června. Dva následující čtvrtky, 24. a 31. května, se vždy od 10 do 13 hodin uskuteční komentovaná prohlídka.

Výsledky své vědecké práce budou výzkumná centra ZČU prezentovat v Atriu Poslanecké sněmovny ve formě 21 velkoformátových fotografií doplněných textem a v několika případech i samotnými exponáty. Zájemci se tu dozví o chytrých oknech, která umí samovolně řídit průchod tepelného slunečního záření v závislosti na teplotě, o unikátních řešení konstrukčních částí kolejových vozidel nebo o virtuálních modelech lidského těla, s jejichž pomocí navrhují výzkumníci prvky pasivní bezpečnosti v automobilovém průmyslu, pomáhají optimalizovat lékařskou péči či predikovat poranění.

Nejúspěšnější vědecké projekty budou v Atriu Poslanecké sněmovny přímo vystaveny. Nebude tu proto chybět chytrý zásahový hasičský oblek SmartPRO, který v prosinci 2016 zvítězil v konkurenci 54 účastníků evropského předkomerčního tendru Smart@Fire. Oblek je vybaven systémem, který nepřetržitě monitoruje a vyhodnocuje bezpečnost prostředí, v němž se hasiči pohybují. Univerzita také připomene software zajišťující titulkování v České televizi a pochlubí se i prvním českým elektromotocyklem Blue Elyctra.

Výzkumná centra vybudovala Západočeská univerzita díky finančním prostředkům z Evropského fondu pro regionální rozvoj — Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Už na prahu nového milénia vznikl vysokoškolský ústav Nové technologie — výzkumné centrum (NTC), v roce 2014 byla při Fakultě aplikovaných věd zahájena činnost výzkumného centra Nové technologie pro informační společnost (NTIS) a rok nato začal při Fakultě strojní fungovat Regionální technologický institut (RTI) a také Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE) při Fakultě elektrotechnické. Všechna centra významně posilují vazby mezi univerzitou a praxí.

Zveme vás k pořízení záznamu z výstavy či k rozhovoru s vědci ZČU. Zástupci výzkumných center ZČU budou médiím k dispozici během komentovaných prohlídek, tedy ve čtvrtek 24. a 31. května od 10 do 13 hodin. V případě Vašeho zájmu mě prosím kontaktuje e-mailem na adrese sstara@rek.zcu.cz nebo telefonicky na čísle 733 698 611.17.05.18

Zpět na seznam

Patička