Přejít k obsahu

Tiskové zprávy 2018

Iniciativa Otevřeno Plzeň připomene výročí narození J. A. Komenského výstavou fotoplakátů na Fakultě pedagogické

Ve středu 28. března, na Den učitelů, promění studenti z iniciativy Otevřeno Plzeň vestibul Fakulty pedagogické ve Veleslavínově ulici ve výstavní síň. Od 17 hodin se tu uskuteční vernisáž výstavy fotoplakátů inspirovaných rčením zlaté české ručičky a zobrazujících jednotlivé aprobace vyučované na pedagogické fakultě. Na středu 4. dubna studenti připravili cyklus přednášek v rámci akce Noc vzdělávání.

28. března si zejména učitelé a studenti pedagogických fakult připomínají narození Jana Amose Komenského, myslitele, spisovatele a pedagoga, jehož myšlenky jsou nejen pro budoucí pedagogy dodnes inspirující.

„Společně s kolegy ze studentské iniciativy Otevřeno Plzeň jsme uvažovali, jak oslavit tento den v prostředí naší alma mater. Nakonec nám přišlo nejzajímavější vytvořit výstavu fotoplakátů, které budou tematicky vycházet z jednotlivých aprobací, které fakulta svým studentům nabízí,“ popisuje zrod projektu jeho autor Petr Setvín z iniciativy Otevřeno Plzeň.

Výstava představuje na dvě desítky fotoplakátů, které jsou inspirovány rčením zlaté české ručičky. Díky použité obrazové formě, kdy ruce jsou ústředním motivem, si podle Petra Setvína může každý návštěvník výstavy představit svého učitele, kterého zná ze svých školních let. „Na počátku jsme uvažovali nad ryze mužským obsazením ve všech obrazech, jakožto poukázání na přefeminizované české školství. Nakonec jsme usoudili, že ženský prvek je součástí toho, jak pedagogickou profesi vnímáme a co pro nás profese učitele představuje,“ doplňuje Setvín s tím, že na obrazech se střídají jak mužské, tak ženské ruce.

Celý projekt vznikl za podpory děkana Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni Miroslava Randy a ve spolupráci se studenty Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara – fotografem Václavem Marianem a grafičkou Anetou Kláskovou.

Výstava bude k vidění v prostorách Pedagogické fakulty ve Veleslavínově ulici od 28. března do 5. dubna.

O týden později, 4. dubna, bude iniciativa Otevřeno pořádat v prostorách pedagogické fakulty na Klatovské třídě přednáškový cyklus. „Akce se koná v rámci celostátního festivalu Noc vzdělávání, který pořádá iniciativa Otevřeno na pedagogických fakultách v Plzni, Praze, Brně, Olomouci, Liberci a Ústí nad Labem,“ vysvětluje Kristián Kuc.

Přednášky začínají v 16 hodin. První část se bude týkat průřezových témat z oblasti pedagogiky. Vystoupí v ní Markéta Pastorová z Národního ústavu pro vzdělávání a Roman Černík z Fakulty pedagogické. Druhá část začne v 18 hodin a bude věnována vzdělávání a cestování. Jiří Preis z Fakulty ekonomické ZČU bude hovořit o školách v Ugandě, středoškolský učitel Antonín Kolář představí projekt NoLimits, kdy studenti plzeňských gymnázií a společně s nimi také vozíčkář Jan Krauskopf podnikli expedici do Himalájí. Dále vystoupí Adéla Kupcová s přednáškou o výchově přírodních kmenů v Indonésii. Přednášky jsou určené studentům i veřejnosti. Vstup je bezplatný.23.03.18

Zpět na seznam

Patička