Přejít k obsahu

Informační a poradenské centrum ZČU představuje ucelený systém studijních, sociálních, psychologických a právních služeb. Poradenští pracovníci pomáhají svým klientům (tj. uchazeči o studium a stávající studenti a případně absolventi) s orientací v určité problematice, řešením problémů a překonáváním nesnází, se kterými se setkají v osobním, studijním nebo profesním životě.

Adresa:

Univerzitní 20, 306 14 Plzeň, UI 213
Telefon: 377 631 350 - 4

 facebook-logo-png-vector-11


Provozní doba: *)

Provozní doba v době semestru:                                                Pondělí - čtvrtek   9.00 - 15.00

Provozní doba v době prázdnin a zkouškového období:             Pondělí - čtvrtek 10.00 - 14.00

aktuality1

IPC je od 17. 12. 2018 do 2. 1. 2019 uzavřeno, v týdnu od 17. - 21. 12. 2018 konzultace možná pouze na základě předchozí e-mailové nebo telefonické domluvy sjednané před 14. 12. 2018

            

PROVOZ ODBORNÝCH PORADEN:

hodiny

Studijní poradenství

Poradenství k ubytovacím a sociálním stipendiím

Poradna k poplatkům za studium

 

pondělí, středa, čtvrtek 10.00 - 14.00

 

Poradna pro studenty se specifickými potřebami:

 

středa 12.00 - 14.00

čtvrtek 10.00 - 12.00

 

Studijní asistence pro studenty se specifickými potřebami:

Pondělí (Kulturka, Sedláčkova 19) 12,00 - 14,00

Úterý (IPC, UK625) 9,00 - 12,00

Středa (Kulturka, Sedláčkova 19) 9,00 - 10,00

Čtvrtek a Pátek (IPC, UK625) 9,00 - 12,00

poradna pro zahraniční studenty

Kulturka (Sedláčkova 19) - kontakt e-mail

Poradna psychologická:

čtvrtek 16.30 - 18.00

(budova Chodské nám., CH210)

 

čtvrtek 15.00 - 17.00

(budova Univerzitní 20, UI213)

individuální termíny po e-mailové dohodě

Poradna právní:

Pouze na základě předchozí e-mailové nebo telefonické dohody


(provoz odborných poraden v době prázdnin a zkouškového období upraven - viz stránky jednotlivých odborných poraden - nutná rezervace konzultace předem !!!)

(výjimečné změny v provozní době jsou uváděny v Aktualitách (viz výše) a na Facebooku

*) mimo uvedenou provozní dobu je možná konzultace na základě telefonického nebo e-mailového objednání


Osobní konzultace:

Pavla Hrabačková (tel.: 377 631 350) - studijní poradenství, poradenství pro studenty se specifickými potřebami, projektová činnost

Jana Krunclová (tel.: 377 631 352) - studijní poradenství, poradenství pro studenty se specifickými potřebami, projektová činnost

Tereza Krištufová (tel.: 377 631 356) - studijní poradenství, projektová činnost

Jana Lukášová (tel.: 377 631 351) - studijní poradenství, projektová činnost

Martina Rubriciusová (tel.: 377 631 353) - administrativa, sociální poradenství, projektová činnost

Petra Staňková (tel.: 377 631 354) - studijní poradenství, projektová činnost

Tereza Svášková (tel.: 377 631 356) - projektová činnost, provoz Kulturky

Michaela Vondřichová (tel.: 377 631 358) - projektová činnost

ostatní poradenští pracovníci - viz stránky jednotlivých odborných poraden

 

Elektronické konzultace:

informace k poradenským službám, studijní poradenství: ipcentr@rek.zcu.cz

k poplatkům: poplatky@service.zcu.cz

k ubytovacím stipendiím: ubytstip@service.zcu.cz

k sociálním stipendiím: socstip@service.zcu.cz

rezervace prostor Kulturky: kulturka@rek.zcu.cz

prosíme studenty, aby pro urychlení komunikace uváděli v korespondenci celé jméno a osobní studentské číslo, bez těchto údajů nejsme schopni studenta identifikovat a dohledat v databázích


Popis základních služeb a jejich standardů poskytovaných Informačním a poradenským centrem ZČU

(dokument byl zpracován jako výstup při řešení projektu RoPoV - CZ.1.07/2.2.00/29.0016)

Základní principy:

Cílová skupina klientů IPC:

• uchazeči o studium na ZČU
• stávající studenti ZČU
• absolventi ZČU

Způsob poskytování poradenských služeb:

IPC písemně zpracovalo pracovní postupy zaručující řádný průběh poskytování služeb, podle nichž se jednotlivé činnosti řídí – viz popis výše.

Práce v IPC se řídí právními předpisy České republiky a jasnými pravidly pro ochranu osob, poradenství je poskytováno bez ohledu na rasu, pohlaví, sociální původ, zdravotní stav, věk náboženské vyznání, sexuální orientaci.

Hlavní zásady při poskytování poradenských služeb:

• rovný / nediskriminační přístup ke klientům, respektování osobnosti klienta
• individuální přístup ke klientům
• respektování potřeb klientů
• respektování svobodné volby klientů
• nestrannost a nezávislost
• jednání vždy v zájmu klientů
• aktivní spolupráce s dalšími (interními i externími) pracovišti
• bezplatnost
• striktní dodržování zásad ochrany zájmů klientů
• respektování etických zásad práce poradenského pracovníka

Etický kodex pracovníků vysokoškolských poraden

Patička