Přejít k obsahu

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

 

Právní poradenství poskytované Informačním a poradenským centrem ZČU zajišťuje především informace, kde a jak je problém upraven právní normou, u které instituce, orgánu uplatnit právní nárok či splnit nějakou povinnost (vysoká škola není oprávněna poskytovat právní poradenství jako takové, ale jen poradenství v otázkách souvisejících se studiem).


Okruhy problémů, které pracovníci poradny řeší:

- pomoc při řešení právních otázek zejména v oblasti práva občanského, rodinného a pracovního

- výklad právních předpisů

- pracovně-právní problematika

Informační a poradenské centrum ZČU nezajišťuje právní služby spojené se soukromým podnikáním a ty, které se netýkají oblasti studia.

 

Odborní pracovníci:

poradna od 1.3.2018 na přechodnou dobu pouze na základě předchozí e-mailové nebo telefonické dohody

Užitečné odkazy:

 

 

 


 

 

 

 

Patička