Přejít k obsahu

Působnost odboru

Působnost odboru

Odbor legislativní je jedním z útvarů rektorátu zařazeným přímo pod rektora. Působností odboru je zejména poskytování komplexního servisu v legislativní oblasti pro ZČU.
Působnost odboru je v souladu s Organizačním řádem ZČU a tvoří ji zejména následující odborné činnosti:

  • působí při tvorbě vnitřních předpisů a vnitřních norem,
  • navrhuje organizační strukturu ZČU a organizační řád ZČU,
  • eviduje a vyřizuje žádosti o informace,
  • provádí výklad právních předpisů a závazný výklad vnitřních předpisů a vnitřních norem,
  • analyzuje nové právní předpisy a jejich dopad na ZČU, spravuje databázi vnitřních předpisů, vnitřních norem a tiskopisů,
  • zajišťuje chod spisovny ZČU a správního archivu ZČU,
  • zajišťuje skartační řízení.

Patička