Přejít k obsahu

Programy přeshraniční spolupráce

 

V programovém období 2014-2020 bylo v rámci evropské zemní spolupráce vymezeno 60 programů přeshraniční spolupráce, v mezinárodním pojetí více známé jako INTERREG V-A: Crossborder Cooperation. Pro Českou republiku existují přeshraniční programy s Polskem, Saskem, Bavorskem, Rakouskem a Slovenskem.

Cílem těchto programů je podporovat přeshraniční spolupráci mezi  hraničními regiony a sousedícími regiony v jiném členském státu. Mezi podporované aktivity patří například výstavba a rozvoj hraniční infrastruktury, rozvoj cyklistických stezek, cyklotras, turistických a lyžařských stezek, spolupráce v oblasti vzdělávání, mezilidských vztahů společenských, kulturních a volnočasových aktivit.

 

Administrátor: Mgr. Martina Navrátilová, email: mnavrati@rek.zcu.cz, tel.: 377 63 1094

Patička