Přejít k obsahu

TRIO (MPO)

TRIO je programem na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje se zaměřením na rozvoj potenciálu České republiky v oblasti klíčových technologií (KETs) jako jsou fotonika, mikroelektronika a nanoelektronika, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály a pokročilé výrobní technologie.

Uchazeči o podporu mohou být podniky (právnické i fyzické osoby), které řeší projekt v účinné spolupráci s alespoň jednou výzkumnou organizací. Dalšími účastníky projektu mohou být podniky a výzkumné organizace.

Proběhla 1. Výzva s uzávěrkou 15. ledna 2016. ZČU byla dalším účastníkem celkem u 23 předložených návrhů projektů.

2. výzva byla vyhlášena dne 3. 10. 2016

Pravidla čerpání dotace se předpokládají obdobná jako to bylo u dosavadního programu TIP, jen s tím rozdílem, že dotační prostředky lze čerpat až do 15. 1. následujícího roku, takže již bude možno bez problémů z podpory MPO hradit i prosincové mzdy.

Vedení samostatného bankovního účtu pro každý projekt.

Podrobnosti k podmínkám veřejné soutěže jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech, které jsou dostupné na webu poskytovatele.

 

Administrátor: Marie Kotěšovcová, e-mail: kotes@rek.zcu.cz, tel.: 377 63 1036

 

Patička