Přejít k obsahu

REŽIJNÍ NÁKLADY PROJEKTŮ 2018

 

Výpočet režijních nákladů v projektech je aktuálně upraven Pokynem č. 3K/2017.

Výpočet režijních nákladů pro rok 2018 byl proveden na nákladech 2017.

Pro zjištění režií stávajících projektů použijte list „Režie-stávající projekty-FTE“. Zde do příslušného pole vyplňte počet FTE evidovaný na daném projektu v roce 2018. Po doplnění FTE se vám na listu „Režie-stávající projekty-Kč“ zobrazí výše režie, kterou můžete v daném projektu v roce 2018 použít.

Pro režie projektů nově zahajovaných v roce 2018 použijte list „Režie-nové projekty“. Tento list použijte i pro projekty zahajované na nových pracovištích popř. pro projekty řešené na správním středisku výkonové jednotky.

Ekonomický odbor počátkem ledna 2019 doplní do listu „Režie-stávající projekty-FTE“ skutečné počty FTE k 31.12.2018 jednotlivých projektů dle sestavy MZ920u. Na listu „Režie-stávající projekty-Kč“ pak budete mít uvedenu skutečnou výši režií projektů realizovaných v roce 2018 pro případnou kontrolu resp. vypořádání projektů.

 

Přehled aktualizovaného výpočtu režií projektů pro rok 2018 po jednotlivých fakultách:

Výpočet režií pro FST

Výpočet režií pro FEL

Výpočet režií pro FPR

Výpočet režií pro FF

Výpočet režií pro FDULS

Výpočet režií pro FPE

Výpočet režií pro FEK

Výpočet režií pro FAV

Výpočet režií pro FZS

Výpočet režií pro UJP

Výpočet režií pro NTC

Výpočet režií u projektů bez FTE_2018

Výpočet režií u projektů servisních jednotek 2018

 

Režie projektů 2018 dle skutečného počtu FTE za rok 2018:

Režie jsou vypočtené dle metodiky Full cost z nákladů r. 2017 a skutečného počtu FTE. Počty FTE byly převzaty ze sestavy MZ920u za rok 2018.

21_FST_režie dle FTE 2018

22_FEL_režie dle FTE 2018

32_FPR_režie dle FTE 2018

33_FF_režie dle FTE 2018

41_FDULS_režie dle FTE 2018

42_FPE_režie dle FTE 2018

51_FEK_režie dle FTE 2018

52_FAV_režie dle FTE 2018

53_FZS_režie dle FTE 2018

61_NTC_režie dle FTE 2018

63_UJP_režie dle FTE 2018

 

Případné dotazy či připomínky prosím směrujte na Ekonomické oddělení:

Ing. Michael Holenda.

Patička