Přejít k obsahu

České centrum mobility

Západočeská univerzita v Plzni je jedním ze 7 kontaktních míst Českého centra mobility.
Projekt České centrum mobility je financovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (program EUPRO).
V rámci projektu vzniklo sdružení EURAXESS Česká Republika, jehož cílem je spolupráce členů na implementaci doporučení Evropské komise v rámci Lisabonské smlouvy.

Webová stránka EURAXESS slouží pracovníkům ve výzkumu a ve vývoji při hledání informací o možnostech výjezdové a příjezdové mobility.

Více informací o kontaktním místu na ZČU naleznete zde.

Kontaktní osoba na ZČU:

Bc. Tereza Huclová
Zahraniční vztahy
kancelář UI102
Univerzitní 20
312 00 Plzeň

Tel.: 377 635 711
huclov@rek.zcu.cz
http://international.zcu.cz/

Patička