Přejít k obsahu

Studentská grantová soutěž 2019

Studentská grantová soutěž je soutěž o projekty, které se zabývají výzkumem prováděným studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů, a který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním. Studentská grantová soutěž je upravena ve třetí části směrnice rektora č. 03R/2015, Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4.

Pro projekty, které se začnou řešit v roce 2019 platí:

Vyhlášení a zásady studentské grantové soutěže pro rok 2019

Vyhlášení a zásady studentské vědecké konference 2019


 
Návrhy projektů se podávají přes OBD:

Termín pro podání projektů je 5. 2. 2019

Přihlásíte se na https://obd.zcu.cz/. Pro přihlášení použijete své Orion uživatelské jméno.

Po přihlášení se Vám zobrazí nástěnka OBD, v horní části si vyberete možnost IGA – Grantový systém.

Jak postupovat dále je popsáno v "Postup podání návrhu projektu SGS".

 

Výsledky SGS 2018


HARMONOGRAM SOUTĚŽE

Patička