Přejít k obsahu

Motivační systém, část TALENT, podporuje mladé talentované studenty akreditovaných magisterských a doktorských studijních programů, kteří se účastní výzkumných, vývojových a inovačních a dalších tvůrčích činností. Podpora komponenty TALENT je popsána v části IX Směrnice rektora č. 03R/2015 a Dodatku č.1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4.

Pravidla pro získání a využití podpory v rámci MS ZČU - část TALENT v roce 2017, Příloha č. 1,Příloha č. 2,

Příloha č. 3,Příloha č. 4

Aktuality

Vyplněné žádosti o podporu v rámci II. kola MS ZČU - část TALENT předají žadatelé spolu s vyplněným hodnotícím formulářem školitele či odpovědné osoby (viz níže - Školitelé a odpovědné osoby) nejdéle do 8. 9. 2017 zástupci součásti (příloha č. 2) na předepsaném formuláři (příloha č. 1). Vzor vyplnění formuláře k dispozici v příloze č. 4.

Informace pro školitele, odpovědné osoby a zástupce součástí:

Školitelé a odpovědné osoby - Pro hodnocení podaných žádostí uchazečů
prosím použijte hodnotící formulář - Hodnotící formulář - školitel nebo odpovědná osoba.

Zástupci součástí - Pro hodnocení podaných žádostí uchazečů, po
hodnocení školiteli a odpovědnými osobami, prosím použijte hodnotící
formulář - Hodnotící formulář - zástupce součásti.

Důležité - Věnujte prosím pozornost vyplnění části - zdůvodnění odměny.

1. kolo - podáno 66 žádostí ve výši 605 000 Kč, podpora přiznána 59 osobám ve výši 386 500 Kč, 7 žádostí nebylo podpořeno.

Finanční limity pro následující kola:

2. kolo - 380 000 Kč

3. kolo - 233 500 Kč

Kontaktní osoba: Ing. Lucie Vavřičková, DiS., Výzkum a vývoj, tel. 377 63 1037, e-mail: lvavrick@rek.zcu.cz

Patička