Přejít k obsahu

Tým pro virtuální a rozšířenou realitu - TYPVRR

  • Vedoucí týmu:

Ing. Petr Hořejší,Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Katedra průmyslového inženýrství a managementu

Specializace: teorie VR, VirTools, Source SDK, programátor, rozšířená realita, vážné hry

  • Členové týmu:

Ing. Tomáš Görner

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Katedra průmyslového inženýrství a managementu

Specializace: teorie VR, praktidcké využití VR, VR a ergonomie

Ing. Ondřej Kurkin 

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Katedra průmyslového inženýrství a managementu

Specializace: technik, konstruktér, implementace virtuálních modelů

Bc. Jiří Polcar 

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Katedra průmyslového inženýrství a managementu

Specializace: Source SDK

Bc. Michal Gregor 

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Katedra průmyslového inženýrství a managementu

Specializace: VirTools

Bc. Ladislav Adam

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Katedra průmyslového inženýrství a managementu

Specializace: rozšířená realita

Patička