Přejít k obsahu

Software pro matematické modelování proudění tekutin - PZT

Kód projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0004517
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Doba trvání: 01.11.2016 - 30.06.2018
Hlavní řešitel:

Klíčová slova

proudění stlačitelných tekutin, systém Navierových-Stokesových rovnic, numerické metody, lopatky parních turbín

Zpět na seznam projektů

Patička