Přejít k obsahu


Structural changes in liquids, creation of voids, micro-movement of vibration centers and built-in blocks toward the glass transition temperature

Citace:
HLAVÁČEK, B., ŠESTÁK, J. Structural changes in liquids, creation of voids, micro-movement of vibration centers and built-in blocks toward the glass transition temperature. In Some Thermodynamic, Structural and Behavioral Aspects of Materials Accentuating Non-crystalline States. Nymburk : O.P.S. - Obecně Prospěšná Společnost, 2009, s. 388-412. ISBN: 978-80-87269-06-0
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Structural changes in liquids, creation of voids, micro-movement of vibration centers and built-in blocks toward the glass transition temperature
Rok vydání: 2009
Místo konání: Nymburk
Název zdroje: O.P.S. - Obecně Prospěšná Společnost
Autoři: Bořivoj Hlaváček , Prof. Ing. Jaroslav Šesták DrSc.
Abstrakt CZ: Provedena analýza pohybů vibračních center v nelineárním režimu a jejich korelaci k heterogenitě struktur kapaliny a skla v okolí bodu skelné transformace, nalezena souvztažnost k charakteristickým alfa a beta přechodům.
Abstrakt EN: Detailed analysis toward understanding of motion of vibration centers in nonlinear regime and their correlation with the heterogeneity of liquids and glasses closet to the glass transformation temperature. Determined correlation with alpha and beta processes.
Klíčová slova

Zpět

Patička